Voldsom luftforurening i lufthavne giver kræft

Den voldsomme luftforurening i europæiske lufthavne kan koste medarbejderne livet. I Københavns Lufthavn har de første medarbejdere allerede fået anerkendt kræft som arbejdsbetinget lidelse. Flere EU-parlamentarikere vil forsøge at få EU til at sætte ind mod forureningen. Foto: Colourbox

EU-konference satte fokus på problemet. Nu lover EU-parlamentarikere, at de vil stille spørgsmål til Kommissionen.

LUFTFORURENING – Luftforurening i i danske og internationale lufthavne er et stort og hidtil overset arbejdsmiljøproblem. Men en stor konference, som 31. januar blev afholdt i Europa-parlamentet, kan være med til at sætte fokus på problemet.

Det håber Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd.

– Formålet med at holde konferencen i Europarlamentet var netop at få internationalt fokus på problemet. Det er jo er aktuelt i alle større lufthavne. Flere af de tilstedeværende MEP’er lovede at tage problemet op i Parlamentet og stille spørgsmål til Kommissionen, siger Kåre Press-Kristenen, der selv var blandt oplægsholderne.

I samarbejde med fagforbundet 3F i Kastrup offentliggjorde Det Økologiske Råd sidste år målinger, som med al ønskelig tydelighed dokumenterer problemets omfang.

Medarbejdere i danske lufthavne indånder to-tre gange flere skadelige ultrafine udstødningspartikler i løbet af en arbejdsdag, end hvis de arbejdede på den store sekssporede H.C. Andersens Boulevard i København midt i myldretiden, viser målingerne.I Københavns Lufthavn har de første medarbejdere allerede fået anerkendt kræft som arbejdsbetinget lidelse.

Hvad kan man gøre?

– Heldigvis er der mange løsninger, og Københavns Lufthavne er sammen med de faglige organisationer gået aktivt ind i at finde og iværksætte alle oplagte løsninger, siger Kåre Press-
Kristensen.

Han nævner stop-motoren kampagner, partikelfiltre, alternative drivmidler som eksempler på initiativer, der systematisk og målrettet kan eliminere forureningskilderne for de udsatte
medarbejdere i europæiske lufthavne.