Politisk aftale sikrer lovgrundlag for aflivning af mink

En politisk aftale sikrer lovgrundlaget for at aflive Danmarks ovre 14 millioner mink i bure. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Forbud mod mink frem til udgangen af 2021. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale om midlertidig forbud mod mink samt hjemmel for aflivning og tempobonus til de minkavlere, der afliver deres mink.

Regeringen er sammen med støttepartierne blevet enige om et lovgrundlag, som skaber lovhjemmel for aflivning og et forbud mod produktion af mink frem til udgangen af 2021.

På grund af COVID-19 smitte på danske minkfarme har sundhedsmyndighederne konkluderet, at fortsat minkavl i Danmark indebærer en betydelig risiko for folkesundheden. Det gælder blandt andet mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.

Derfor besluttede regeringen den 3. november 2020, at alle mink på de danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed. Men beslutningen udløste et politisk stormløb på regeringen, da de viste sig, at der ikke var lovhjemmel for at aflive minkene.

Med aftalen i dag er regeringen og partierne enige om hurtigst muligt at vedtage lovhjemmel til at aflive minkene og dermed også give grundlag for at udbetale tempobonus til minkbranchen.

»Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg også glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus. Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne«, siger erhvervsminister Simon Kollerup.

»Jeg er utrolig glad for, at vi med denne aftale forhåbentlig får skabt noget ro omkring den meget store operation med aflivninger, som pågår på landets minkfarme«, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Han indrømmer, at »forløbet har været rodet«.

»Det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørte i branchen. Desværre er beslutningen nødvendig, og det er jeg glad for, at aftalepartierne støtter op om. Nu skal vi videre med forhandlingerne om en fuldstændig erstatning til minkavlerne«, lyder det mandag aften fra fødevareministeren.

Aftalepartierne er enige om følgende tiltag:

  • Midlertidigt forbud mod mink i 2021

Det bliver midlertidigt forbudt at holde mink frem til den 31. december 2021. I samme periode er det ikke muligt at transportere levende mink til og fra Danmark.

  • Aflivning af mink

Alle mink i besætninger skal aflives, også dem som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af dyr.

  • Tempobonus

I tillæg til erstatningen for værdien af skindene og driftstabet udbetales en tempobonus på 30 kr. pr. mink til minkavlere, der har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020. Herudover udbetales for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november 2020, en yderligere bonus på 10 kr. pr. mink.

Kilde. Erhvervsministeriet