Skriv under for at stoppe luftforurening

Vi er håbløst bagud i internationalt perspektiv. Over 250 byer i Europa har miljøzoner, der også omfatter personbiler, mens de danske miljøzoner hører til det lille mindretal, som ikke stiller nogen krav til personbiler. Foto: Colourbox

Luftforurening koster hvert år tusindvis af danskere livet. Alligevel tøver politikerne med at gøre noget ved problemet. Det vil Rådet for Grøn Omstilling lave om på.

FORURENING – Luftforurening er herhjemme skyld i mere end 4000 for tidlige dødsfald – hvert år! Forureningen er også skyld i en lang række sygdomme, som medfører forringet livskvalitet og nedsat arbejdsevne for mange danskere. Alligevel mangler der politisk vilje til at gøre nok ved problemet, der ifølge Sundhedsstyrelsen koster samfundet ca. 80 mia. kr. årligt i sundhedsomkostninger. 

Faktisk står det så dårligt til, at Danmark ikke lever op til EU’s krav om at nedbringe udledningerne. Det betyder, at Danmark med den nuværende regulering risikerer en EU-retssag og/eller en retssag ved de danske domstole.

»Danmarks mangelfulde regulering af luftforurening står i skærende kontrast til de enorme menneskelige og økonomiske konsekvenser af luftforureningen. Det er yderst kritisabelt, og det bør være en høj politisk prioritet at rette op på det misforhold«, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver med speciale i luftkvalitet i Rådet for Grøn Omstilling.

»Vi undrer os meget over, at politikerne ikke gør mere for at beskytte danskerne mod luftforurening. Det er den 3. største dræber herhjemme, og man kan med relativt enkle tiltag, så som miljøzoner og afgifter på skorstensrøg, gøre en kæmpe forskel. Derfor er det også vores håb, at mange danskere vil skrive under på vores opråb til politikerne, så vi kan få dem til at sætte konkrete mål og sætte ind overfor alle luftforureningskilder.«

Eksternt link:
Du kan skriver under på kampagnen her.