Vilde blomster fremfor højt græs gavner både bier og allergikere

Vilde markblomster er godt for bier og biodiversitet, og de generer ikke græspollenallergikerne. Foto: Colourbox

Højt, blomstrende græs langs landevejene er ikke den store gevinst for biodiversiteten. Samtidig giver det store gener for landets mange græspollenallergikere. Arealer med vilde markblomster er derimod til gavn for både allergikere og insekter.

NATUR – Flere kommuner lader græsset vokse frit langs landeveje og på andre offentlige arealer for at give føde og levesteder til bier og andre insekter.

Højt græs i blomst gør dog mennesker med pollenallergi syge, oplyser Astma-Allergi Danmark, som i stedet foretrækker vilde markblomster langs vejene. Det vil være være en gevinst både for insekterne og de 500.000 mennesker, der i Danmark lider af græspollenallergi.

Græs bliver bestøvet gennem vinden og ikke af insekter. Insekter, som fx bier, har derfor ingen glæde af det blomstrende græs. Det fritvoksende græs tager derimod sol, vand og næring fra vilde markblomster. Markblomster bliver bestøvet af insekter og bidrager derfor med både føde og levesteder til bier og andre insekter – uden at genere landets mange pollenallergikere.

Astma-Allergi Danmark støtter op om at styrke biodiversiteten gennem en øget mængde af vilde markplanter og -blomster på offentlige arealer. En tilgang, der vil gavne både allergikere og bier, understreger organisationen.

500.000 danskere har græspollenallergi

Allergi over for græs er den mest udbredte pollenallergi Danmark. Når græs får lov til at vokse frit, går planten i blomst og frigiver store mængder pollen.

Sæsonen for græspollen er lang og ofte hård at komme igennem for de op mod 500.000 danskere, der lider af græspollenallergi. Allergi over for græs viser sig ved høfebersymptomer, som fx kløende øjne og tilstoppet næse.

Når kommunerne lader græsset stå, har det betydning for mængden af græspollen i lokalområdet, og dermed også for pollenallergikernes symptomer.

Skab en bi- og pollenallergikervenlig oase

Græs er en meget leve- og konkurrencedygtig plante, som udkonkurrerer vilde markblomster. Derfor er det ikke nok blot at lade græsset stå for at styrke biodiversiteten.

For at give plads til blomsterne er det nødvendigt at hæmme græssets vækst. En metode til at fremme de vilde markblomster er at fjerne græsset ved at skrælle det øverste jordlag af og derefter udså frøblandinger med bi-venlige markblomster.

Over tid vil arealet gro til igen med vilde græsplanter, men processen kan forsinkes ved velovervejet klipning få gange om året.

For Astma-Allergi Danmarks medlemmer og for andre borgere med pollenallergi, har det stor betydning for både helbred og livskvalitet, at kommunerne holder græsset nede, fordi det mindsker mængden af græspollen i luften.