Vi mister mange dagsommerfugle

Ud af de 12 arter af dagsommerfugle, som vi har mistet, var de 10 knyttet til skovhabitater. Foto: Colourbox

12 arter er forsvundet for evigt i løbet af de sidste 50 år. Forskerne har for første gang kortlagt sommerfuglenes tilbagegang siden år 1900.

NATUR – Det tynder kraftigt ud i bestanden af danske dagsommerfugle. I løbet af de sidste 50 år er 12 arter forsvundet for evigt, og flere arter risikerer at uddø inden for en kort årrække.

Det viser resultaterne af et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som er blevet publiceret i det videnskabelige tidskrift Diversity and Distributions.

Forskerne har for første gang kortlagt sommerfuglenes tilbagegang på dansk jord siden år 1900.

– Det er først og fremmest de sommerfuglearter, der er knyttet til skovene, der har lidt de største tab. Ud af de 12 arter af dagsommerfugle, som vi har mistet, var de 10 knyttet til skovhabitater. Blandt de uddøde arter finder vi smukke og farvestrålende sommerfugle som enghvidvinge, terningsommerfugl og mnemosyne, fortæller Anne Eskildsen fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Hun står bag forskningsprojektet, som er en del af hendes ph.d., og forskningen er udført i samarbejde med internationale kolleger.

Udover arter knyttet til skovhabitater som skovlysninger er det arter, der er knyttet til sjældne værtsplanter, der har det svært. De arter, der i højere grad er generalister og kan trives i flere forskellige habitater, klarer sig generelt meget bedre.

Historiske observationer
De danske sommerfugles tilbagegang er blevet afdækket takket være en ny database, der indeholder næsten en halv million sommerfugleobservationer fra hele Danmark mellem år 1900 og 2012.

Databasen indeholder både historiske sommerfugledata fra naturhistoriske museers samlinger, private samlinger og entomologiske foreninger, men også nyere data fra atlas-undersøgelser og populære citizen-science databaser som DOFbasen og Fugle og Natur.

Ved hjælp af dette imponerende datasæt, kombineret med brugen af avancerede nye statistiske metoder, har det været muligt for første gang at kortlægge, hvordan sommerfuglefaunaen så ud i Danmark for 100 år siden, og at redegøre for omfanget af sommerfuglenes tilbagegang frem til i dag.