København klar med model, der skal gøre byområder fri for benzin- og dieselbiler

Nul-emissionszoner skal få flere bilister i København til at vælge el- og brintbiler og dermed mindske udledning af forurening og CO2. Foto: Colourbox

Københavns Kommune vil fra 2023 teste såkaldte nul-emissionszoner, hvor der kun vil være adgang for el- og brintbiler. Lovændring skal bane det sidste stykke af vejen.

Københavns Kommune er nu parat med en model for, hvordan man fra 2023 kan teste nul-emissionszoner – altså byområder, hvor benzin- og dieselbiler ikke må køre ind.

Nul-emissionszoner skal få flere bilister til at vælge el- og brintbiler og dermed mindske udledning af forurening og CO2. Zonerne foreslås derfor etableret på en måde, hvor beboere får lov at anvende deres nuværende bil, men når den skiftes ud, skal den nye bil være på el eller brint for, at de kan få lov at køre i zonen. 

Zonerne har længe været et stort ønske hos overborgmester Lars Weiss (S) og teknik- miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø).

»Vi skal have skruet kraftigt ned for bilosen i København. Og det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis vi helt kan forbyde diesel- og benzinbiler i fx Middelalderbyen eller områder, hvor der færdes mange børn. Jeg håber, Christiansborg vil hjælpe os med at fjerne de sidste juridiske stopklodser, så vi for alvor kan få sat skub i den grønne omstilling af biltrafikken«, siger Lars Weiss (S).

»Vi må og skal simpelthen have nedbragt forureningen fra biler, hvis vi skal i mål med vores ambitioner om at blive en klimaneutral by i 2025, siger Ninna Hedeager Olsen (Ø).

»Vi skal også være en sund by, hvor københavnerne kan trække vejret uden at frygte for at dø for tidligt af luftforurening. Med konceptet for nul-emissionszoner viser vi en enkel og fleksibel vej til at få bugt med bilosen, og det håber jeg, at regeringen vil tage godt mod«, tilføjer hun.

Renere luft, lavere CO2-udledning og mindre støj er nogle af de mange fordele for både københavnerne og klimaet, hvis antallet af diesel- og benzinbiler i byen kan barberes ned.

Test af tre forskellige slags zoner

Modellen er udarbejdet som en opfølgning på den klimasamarbejdsaftale, som Københavns Kommune og regeringen indgik sidste sommer. Modellen peger på, at man bør teste tre typer af nul-emissionszoner, som gradvist kan udvides geografisk og til at omfatte flere typer af køretøjer.

Konkret foreslås en central nul-emissionszone i Middelalderbyen med fokus på personbiler.

Desuden en zone med fokus på varelevering samt en mindre zone i et område med mange daginstitutioner, hvor alle biltyper vil være omfattet af et forbud mod at køre på diesel og benzin.

Kommunen er i dialog med Miljøministeriet og Transportministeriet med henblik på den lovændring, der skal til, for at nul-emissionszonerne kan realiseres, oplyser teknik og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen.

FAKTA: Test-zoner

Central nul-emissionszone
Zone i fx Middelalderbyen, hvor alle personbiler vil være omfattet af forbud mod at køre på benzin- og diesel. Der vil være generelle undtagelser som fx handicapkørsel, redningsbiler og andre køretøjer med uopsættelige formål. Beboere kan få tilladelse til at køre og parkere i nul-emissionszonen for alle biler, der er indregistreret på en adresse inden for zonen inden zonen træder i kraft.

Vareleveringszone
Zone i et større geografisk område, der kan overlappe zonen i Middelalderbyen. Kan tilrettelægges så fx varebiler er omfattet fra 2023 og lastbiler fra 2025. Zonen vil blive etableret i dialog med det lokale erhvervsliv. Vare- og lastbiler med anerkendelsesværdige formål, herunder byggeopgaver, visse former for varelevering m.v. vil kunne få dagslicens/dispensation til zonen.

Mindre børnelivszone
Zone i et mindre geografisk område med mange daginstitutioner, og mange børn. Alle typer af køretøjer vil fra 2023 være omfattet af forbud mod benzin- og diesel. Der vil være generelle undtagelser som fx handicapkørsel, redningsbiler og andre køretøjer med uopsættelige formål. Det vil for beboere være muligt at få tilladelse til at køre og parkere i nul-emissionszonen for alle biler, der er indregistreret på en adresse inden for zonen, fx umiddelbart inden zonen træder i kraft.