Sprøjtegift skader regnorme

Regnormene har det svært, når landmanden sprøjter vinterbyg med Tilt. Foto: Colourbox

Tilt 250 EC er uhyre grundigt undersøgt, siger producenten Ciba-Geigy.

SPRØJTEGIFT – Når landmanden sprøjter sin mark med vinterbyg mod svampesygdomme, kan man finde rester af sprøjtemidlerne bagefter. En del midler har dødbringende effekt på ormene.

Men selvom regnormenes evne til at omsætte organisk materiale som planterester og husdyrgødning giver dem en væsentlig betydning for jordens frugtbarhed, tager hverken producenter eller de ansvarlige myndigheder hensyn til bestanden af regnorme i jorden, når et nyt kemisk middel skal godkendes i Danmark. Den slags undersøgelser foretages nemlig slet ikke.

Rester af ilt i regnorme

Den undersøgelse har man i stedet foretaget på Roskilde Universitetscenter. Her har tre studerende på den naturvidenskabelige basisuddannelse i foråret afsluttet et forsøg, hvor man har målt effekten af Tilt 250 EC på den største af regnormearterne. Det viser, at man kan spore Tilt i flere af regnormene efter blot én af de to anbefalede sprøjtninger.

»Forsøget viser ikke entydigt, om Tilt over en længere periode har en negativ indvirkning på ormebestanden. Men midlet bør undersøges grundigere,« siger Jørgen W. Petersen, Bent Hygum og Morten Kall, som har gennemført forsøgt på RUC.

»Undersøgelser gennem de sidste 20 år har fastslået, at størsteparten af de svampebekæmpelsesmidler, man anvender, er skadelige for regnorme. F.eks. carbamatmidlerne Benlate, Dorosal fl. og Topsin, der stadig anvendes i stor målestok den dag i dag. Undersøgelserne af Benlate konkluderer, at selv doser helt ned til 56 gram pr. hektar påvirker de større ormearter,« siger de.

Lovpligtige sprøjtninger

Arealet med vinterbyg er udvidet voldsomt de enere år. Det har betydet øget omsætning hos kemikaliefirmaerne, fordi der i denne afgrøde er påbud om to sprøjtninger mod svampesygdomme for at beskytte arealerne med vårbyg mod smittefare.

Tilt 250 EC er et systemisk middel, som er godkendt af Statens Planteavlsforsøg til bekæmpelses af svampesygdomme blandt andet i vinterbyg. Midlet fremstilles af den schweiziske koncern Ciba-Geigy og blev introduceret på det danske marked for tre år siden. Alligevel har man endnu ikke fra officiel side undersøgt følgevirkningerne på regnormebestanden.

Tilt er grundigt undersøgt

I den danske afdeling af Ciba-Geigy i Købehavn kender man ikke noget til undersøgelser, som påviser svampemidlers skadelige effekt på regnorme. Om firmaets eget produkt, Tilt 250 EC, siger marketingschef Damgaard Pedersen:

»Midlet er undersøgt meget grundigt, også med hensyn til den slags ting. Uhyre grundigt. Så grundigt, at man fra myndighedernes side ikke har fundet anledning til at bede om yderligere kommentarer til vores undersøgelser.

»Men er det ikke betænkeligt, når man i forsøget på RUC har kunnet spore Tilt i regnormene bagefter?«

»Jeg vil sige det sådan her: Det er altid betænkeligt, når institutioner, der ikke er indrettet dertil, laver forsøg og kommer med konklusioner, som man måske kan diskutere. Jeg har aldrig set de resultater og vil gerne se nærmere på rapporten, hvori forsøgene er beskrevet, før jeg udtaler mig nærmere, siger Damgaard Pedersen fra Ciba-Geigy.

Ikke i Effektivt Landbrug…

Forsøgets resultater har været forsøgt publiceret ved at sende en artikel til fagbladet Effektivt Landbrug. Men her var man ikke interesseret og returnerede artiklen.

»Jeg kan da godt forstå, at de ikke er interesserede«, siger Jørgen W. Petersen.

»Forsøget passer ikke ind i det, de almindeligvis skriver. Men vores forsøgsmetoder er godkendte, og i øvrigt er undersøgelsen jo ikke enestående. Der er skrevet de første 100 artikler i anerkendte, udenlandske tidsskrifter om svampemidlers skadelig effekt på regnormene«, påpeger han.