Stop for kommerciel skovdrift på 9.000 hektar i 24 statsskove

Smukke solstråler gennem Fussingø skov. Fussingø er et fantastisk naturområde, som bliver omdannet til en naturnationalpark. Foto: Colourbox

Som led i det regeringen kalder »et historisk løft af den danske natur« har regeringen og aftalepartierne bag finansloven besluttet at stoppe den kommercielle skovdrift på næsten 9.000 hektar i 24 statsskove. Samtidig er der udsigt til, at endnu mere skov skal være urørt fremover.

URØRT SKOV – Danmark skal have meget mere urørt skov. Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har nu besluttet, at den kommercielle skovdrift stopper i knap 9.000 hektar skov fordelt på store områder i 24 statsskove landet over. Dermed stiger arealet med urørt statsskov med over 50 procent.
 
– Naturen er i krise, og derfor er vi i fuld gang med at give den et historisk løft. Nu lægger vi næsten 9.000 ha statslig skov urørt til gavn for en lang række truede og sjældne dyr og planter. Skovene bliver urørt af skovdrift, men ikke af mennesker eller indsatser, der kan give naturen et løft, så ud over bedre levesteder til dyr og planter får vi også flere vilde naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin. 

De største udpegninger af urørt skov er i Gribskov, Almindingen og Rold Skov, men der er også udpeget knap så store skove som f.eks. Bidstrupskovene på Midtsjælland, Hannenov Skov på Falster og Rinkenæs Skov i Sønderjylland. Mange af stederne er dele af skovene allerede urørt skov, så her er der tale om en udvidelse af arealet med urørt skov.

Da skovene i lang tid har været designet til skovdrift, er det nødvendigt med en vis naturgenopretning af områderne. Samtidig skal der fortsat være gode rammer for friluftslivet i skovene. Forskere og interessenter har været inddraget i arbejdet med at vælge, hvilke skove der skal være urørt. Forslaget til udpegning af urørt skov er nu sendt i høring.  

På finansloven for 2021 har aftaleparterne derudover afsat midler, så der kan udlægges yderligere urørt skov og dermed skabes et samlet areal af urørt skov i Danmark på op imod 75.000 hektar. 

De knap 9.000 hektar urørt skov er større end Danmarks næststørste skov, Rold Skov, som er på ca. 8.000 hektar.

Med de nye udpegninger af urørt skov er der udpeget mere end 25.000 hektar urørt skov på de statslige arealer, som Naturstyrelsen forvalter. Naturstyrelsen forvalter samlet set 210.000 hektar skove og naturområder i Danmark, hvilket svarer til fem procent af Danmarks areal.

Politikerne bag forliget siger:

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF
»Naturen råber på plads, men mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne.«

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre
»Jeg er glad for, at vi allerede nu kan sætte navn på 24 store skove, hvor der fremover vil blive udlagt store områder til urørt skov. Jeg glæder mig allerede til at komme ud og besøge de urørte skovområder og følge udviklingen i det lokale dyre- og planteliv. Det bliver et kæmpe eventyr for alle naturglade danskere. Og så fortsætter vi ellers arbejdet med at skabe endnu mere urørt skov, når vi tager fat på at implementere den historiske store natur- og biodiversitetspakke. Det er virkelig en fantastisk tid for dansk natur og alle os, der elsker den.«

Rasmus Vestergaard Madsen, miljøordfører for Enhedslisten
»Vi har set alt for mange arter forsvinde, og det er en kraftig påmindelse for os alle om, at der skal gøres noget nu. Naturen er den svage part her, den råber ikke op af sig selv. Det kan kun gå for langsomt med at få udpeget endnu mere urørt skov, og vi har med aftalen om natur- og biodiversitetspakken samlet set en ramme på op mod 75.000 hektar urørt skov, så der er masser at give af endnu.«

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet
»Jeg er imponeret og stolt over den handlekraft, vi sammen med aftaleparterne har lagt for dagen i denne sag. Men den helt store vinder er naturen og biodiversiteten. Nu har vi peget på endnu flere konkrete steder på Danmarkskortet, hvor naturen får førsteprioritet.«

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet
»Vi løser ikke naturkrisen med et snuptag, og de nye urørte skove blev i sin tid plantet for at producere træ. Derfor er arbejdet ikke gjort alene ved at sende den kommercielle motorsav på pension, hvis vi hurtigt vil se resultater for naturen. Det er også nødvendigt med naturgenopretning.«