Greta Thunberg ønsker alle en glædelig biodiversitetsdag

Greta Thunberg: COP 26 er slut. Her er et kort resumé: Bla, bla, bla.

En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø, og de forsvinder hurtigere end nogensinde før.

BIODIVERSITET – I dag er det den 22. maj og international biodiversitetsdag.

Den svenske klimaaktivist, Greta Thunberg er taget i skoven, og sammen med hende ønsker GreenUpdate.dk alle en glædelig biodiversitetsdag i håb om, at naturen får bedre vilkår i det kommende år.

LEKSIKON: Hvad er biodiversitet?

  • Biodiversitet er betegnelsen for biologisk mangfoldighed og handler og handler blandt andet om, hvor mange forskellige arter, der er på et givent område. Jo flere arter, jo højere biodiversitet.
  • Biodiversiteten er i tilbagegang over hele verden – også i Danmark.
  • I 2019 kom en ny, dansk rødliste. Rødlisten er en samlet oversigt over, hvor truede arterne i den danske natur er.
  • Resultaterne er alarmerende. Det går i den helt forkerte retning: En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø fra landet, og de forsvinder hurtigere end nogensinde før.
  • Det skyldes især, at deres levesteder forringes og forsvinder. Når en art forsvinder, har det konsekvenser, der rækker langt ud over tabet af denne art.

Kilde: Den Danske Naturfond