Greenpeace: Mindst 148 olie og gas tankere er sejlet fra Rusland siden Ukraine-krigens start

Luk oliehanen. Grafik: Colourbox

KRIG I UKRAINE

Mindst 148 olie og gas tankskibe er sejlet fra Rusland, siden Putins tropper invaderede Ukraine den 24. februar.

Det kan Greenpeace i dag dokumentere ved hjælp af en ny tracker-service lanceret af organisationen. Den viser, at 69 af de 148 tankskibe har haft en europæisk havn som destination, oplyser Greenpeace.

Greenpeace’s Russian Oil & Gas Tracker*, som man kan følge på twitter, bruger shipping-data til at overvåge fartøjer, der transporterer fossile brændstoffer over hele verden.

Dokumentationen af den russiske fragt af fossile brændstoffer kommer i slutningen af en uge, hvor USA og Storbritannien har annonceret markante forbud mod import af russisk olie og gas. Det sker for at ramme russiske indtægter og Putins mulighed for at finasiere krigen i Ukraine.

Hverken Danmark eller EU har indtil videre fulgt op med et tilsvarende forbud.

Vi betaler til Putins krigsmaskine

»Det enorme antal russiske tankere, der sejler gennem Østersøen og dansk farvand, udstiller ikke alene vores enorme afhængighed af fossile brændsler, men også hvordan vi alle betaler for krigen i Ukraine. I Europa sender vi hver dag over to millioner kroner til Putins krigsmaskine som betaling for russisk olie. I solidaritet med Ukraine, bliver Danmark og Europa nødt til at stoppe importen af russiske fossile brændsler«, siger Sune Scheller, kampagne- og programchef i Greenpeace.

Importen af russisk olie og gas er allerede et kontroversielt emne. I sidste uge protesterede Greenpeace-aktivister i Frankrig mod et omdirigeret russisk tankskib med gas, der tidligere har forsøgt at lægge til kaj i Storbritannien. Her havde havnepersonalets fagforening nægtet at lodse fartøjet. 

Tankeren NS Champion med russisk råolie driver lige nu målløst rundt i Skagerrrak mellem Skagen og Norge, efter fartøjet blev nægtet ankomst til Orkeyøerne. I Hamborg skrev Greenpeace-aktivister for en uge siden »No coal – No war« på siden af et fartøj med russisk kul.

Shell undskyldte

Den 9. marts krøb olieselskabet Shell til korset og undskyldte for deres fortsatte køb af russisk olie efter massiv kritik.

Størstedelen af EU’s import af fossile brændsler kommer fra Rusland. I 2020 havde EU’s import af energi fra Rusland en værdi på mere end 60 milliarder euro. Gas er ofte fremhævet i debatten, men olien udgør langt størstedelen af værdien.

»Vi opfordrer Europa til øjeblikkeligt at stoppe enhver import af fossile brændsler fra Rusland. Det er et magtfuldt værktøj, der kan stække Putins krig og redde de meningsløse og tragiske tab af liv. Vi bliver nødt til at udfase vores brug af fossile brændsler både af hensyn til klimakrisen, men også for at beskytte menneskeheden mod fremtidige konflikter med fossile brændsler som omdrejningspunkt«, siger Sune Scheller.