Autentiske anekdoter om livet på landet i gamle dage

For et par generationer siden kunne et lille husmandsbrug brødføde en stor familie, skriver forfatteren.

Et lille husmandsbrug kunne for få generationer siden brødføde en stor familie. »Den lille bondegård ved mosen« med autentiske anekdoter fortæller om livet på landet i gamle dage.

LIVET PÅ LANDET – For 50-70 år siden kunne indtægterne fra et lille husmandsbrug ved hjælp af sparsommelighed og slidsomt arbejde brødføde en stor familie.

Det kan man læse i bogen »Den lille bondegård ved mosen«. Bogen indeholder autentiske anekdoter, som måske kunne være foregået på en hvilken som helst anden lille bondegård.

Men da bondegården lå tæt ved en mose, kan man også læse om tørvemosens store betydning for det lille samfund både som arbejdssted i forbindelse med tørvegravning og opdyrkning og græsning af dyr. Mosen er også centrum for rekreative aktiviteter som jagt, lystfiskeri, leg og vandreture, og mosens skønne, særegne natur gratis blev nydt med alle sanser.

Ikke råd til sprøjtemidler

– Det var tiden, hvor hvor økologi var en helt naturlig ting, da der ikke var råd til kemiske sprøjtemidler, megen kunstgødning og den slags, fortæller forfatteren Jens Holst.

Dengang høstede man for med leen hele vejen rundt om kornmarken, før der skulle høstes med selvbinderen, så intet af det dyrebare korn gik til spilde, husker han.

Dengang var traktoren så småt begyndte at afløse hesten som arbejdskraft rundt omring på bondegårdene, og det var også normalt, at køerne fik lov til at græsse lidt græs langs markvejen, når de om eftermiddagen blev hentet hjem til stalden for at blive malket.

Bogens forfatter Jens S. Holt er opvokset i grænselandet et stykke nord for den dansk-tyske grænse. Oprindelig er han handelsuddannet inden for trælast-branchen, men har herefter i godt 30 år arbejdet i finanssektoren som især it- og systemansvarlig. Han har tidligere udgivet flere bøger både for børn og for voksne.

Jens Holst: Det lille bondegård ved mosen. ISBN 978-87-7190-975-3.