Det er helt hen i vejret, når TV2 og andre medier forbigår klimakrisen

Californien har i det seneste år været ramt af voldsomme skovbrande. En konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer er netop flere og mere ekstreme vejrfænomener og katastrofer. Foto: Pixabay

Det er elendig public service, når TV2 og andre medier forbigår væsentlige nyheder om klimakrisen, mens sport og business får lov til at fylde i sendefladen, skriver Marie Vibe.


KOMMENTAR
Af Marie Vibe, cand.mag i teatervidenskab, kunstner

Den 12 december opfordrede FN´s generalsekretær; Antonio Guterres alle verdens lande til at erklære klima-undtagelsestilstand.

TV2 bragte det ikke. End ikke i en bund-tekst på TV2-News. Til gengæld var der plads til både ti minutters håndbold og lidt business. Business as usual, forståes. DR behandlede opfordringen med vanlig fremragende soberhed … i Deadline. På DR2 efter sengetid kl. 22.30.

Det var det. Det var alt.

Det er ikke public service. Det grænser til falske nyheder, ikke at omtale en så verdensomspændende vildt epokegørende udtalelse på hovedkanalerne i bedste sendetid. 

I flere måneder op til da havde jeg henvendt mig til begge kanaler. Kampagnen hed »Klima på programmet« og endte i 8 dele. Jeg gjorde det igen, umiddelbart efter den totale tavshed omkring FN´s bøn.  Endnu en reel mail om tv-mediernes elfenbenstårnhøje boble-tilstand med hensyn til Klima. Stilet til både DR og TV2, News, Deadline, kanalernes respektive vejrtjenester, den ansvarlige kulturminister og den forhåbentlig interesserede klimaminister, hvor jeg skrev med dette enkle håb:

I bør behandle Klimakrisen på linie med Covid 19. I bør have klimamagasiner. I bør have faste klummer i jeres aviser og nyheder. Mindst på linje med sporten.

Statsminister Mette Frederiksens nytårstale blev sendt på begge kanaler i primetime 1. januar. Om regeringens klimaindsats lød det: »Det er ikke så ringe endda«. 

Jo. Det ER ringe. At tro på luftkasteller og udskydelser, der med andre ord cementerer, at vi fortsat vil overudnytte sorte ressourcer helt til 2050. I følge Hendes Majestæt, dronning Magrethe ll, lød det, at »Klimaet har fået det bedre under krisen.«

Fakta: Nej. Klimaet har ikke fået det bedre under krisen. Under Covid-19 har vi udledt en overraskende lille mængde mindre Co2, som stadig er på et alarmerende højt niveau. Også i 2020 har vi alle eklatant forværret klimaets tilstand. Temperaturerne stiger fortsat.

Ergo: Får vi ikke fakta uden politisk spin, ender kanalerne med at modvirke den forandring i adfærd, vi alle skal udvise. Og det efterlader vælgerhavet i tryg og blind tillid til, at regeringen med en »grøn« (latterbrøl) finanslov, tager hånd om klimaudfordringen; de stormende orkaner, de vand- og temperaturstigninger, et flertal stadig bevidst ikke kalder klimakrisen. Dét er en katastrofe.

Klimaet er større end Covid-19

Flertallet af folketingets jublende selvfiefede responbilleder på finanslovens tiltag i forhold til klima ville i forhold til Covid-19 svare til at udsætte afspritning, fysiske afstand og mundbind til 2023, 2025 og 2030 og hockey-håbe på en vaccine i 2050.

Klima er som Covid-19. Det berører alle. Klima er større end Covid. Idet Coronaens hastige udbredelse har alt at gøre med vores adfærd de sidste mange fossile år. Klima vil være uhyggeligt aktuelt – ikke bare nu, men i al fremtid, for al ting.

Jeg opfordrer til et Verdenssamfundssind, der begynder hos den enkelte. Du og jeg. Et sådant paradigmeskifte skal begynde med reel oplysning på de to public service-kanaler. Alt andet er et svigt. Ikke blot af de kommende generationer og alle arter, vi har misrøgtet vort ansvar for, men også et svigt af demokratiet.

Klimaets abrupte forandring har vidtrækkende konsekvenser, der spreder sig som virus og med alarmerende hastighed. Det har skattefinansierede medier pligt til at dække.  Temperaturkurverne globalt spejler eminent sundhedsministerens berømte alarmrøde kurve fra tavlen den 11. marts, hvor man kunne se to veje for Covid: en rød og en grøn. 

Den grønne var den ønskværdige. For at nå dertil greb staten derfor ind.  Den røde viste rædselsscenariet, antallet af smittede, indlagte og døde, hvis staten ikke greb ind.

DR-programmet Vores Vejr reagerede fornemt og akut på min henvendelse. De har før, men nu konsekvent indført denne sætning: »grundet de menneskeskabte klimaforandringer«, når der er grund dertil.  I 2020 havde vi ca 365 grunde. Tak!

Vores demokrati er baseret på oplysning, der skærpes af ytringsfrihed og derpå udkrystalliseres i valget af politikere. Når de første to instanser; oplysning og ytringsfrihed, dølges og overhøres, når førende ministre og tv-stationer negligerer oprigtige, velbegrundede og høflige henvendelser som undertegnedes, da har vi ytrings-ulighed. Da smelter retsstatens fundament om kap med indlandsisen.

Vi skal oplyses. Med fakta. Ikke politikeres begrønnende eufemismer. Vi skal handle. På eksperters intense alarmer. Vi skal lytte til FN´s opfordring, der fornemt sætter de to damers udsagn i relief. Vi har brug for et Verdenssamfundssind. Der begynder i den oplyste, enkelte. At vi kan standse den røde kurves vilde brand. Vi har brug for medier, der tør fortælle sandheden.

Så kære TV2-,TV2 News og DR,  hvorledes kan  sporten , et tema der hænger ved på grund af en forældet patriarkalsk mediedominans, fylde omtrent 5 minutter i samtlige, daglige  nyhedsudsendelser…, (uanset om der spilles eller ej) og klima end ikke ved en global appel fra FN få blot 20 sekunder? Giv klima en fast ramme. Giv klima dets eget magasin.

Et fælles ansvar

For Jordens helbred er et fælles ansvar. Det er dit og mit. Vi har ifølge Gretha Tunberg fem-syv år tilbage til at handle i. Vi har brug for restriktioner, kvoter, afgifter og især at nedsætte vores ulige over-for-mis-brug af ressourcer.

Det har vi brug for at blive oplyst om. På sigt er det ikke dagens superligakamp, der definerer fremtiden, men det vi gør nu for klimaet. Vi har brug for kendsgerninger på linje med opdateringer fra Sundhedsstyrelsen. Vi har brug for at høre nye stemmer; der tør tænke nyt

Nato bør gentænke sin indsats. Der er alle de midler, vi har brug for. Til det forsvar, der vil sikre os alle mod den største trussel, menneskeheden nogensinde har stået overfor: os selv – de menneskeskabte klimaforandringer.

Vi har brug for at se en landbrugers udfordringer. Vi har brug for tal, der fortæller os hvorfor han ikke for længst har omlagt sine marker til primært planteproduktion? Vi har brug for med ekspertøjne at se, hvor meget og hvorfor en gennemsnitlig dansker udleder omkring 17-18 ton CO2 årligt. Og hvordan vi ved hvert eneste valg vi foretager, kan fremskynde omstillingen.

Vi skal kende antallet af brande. Og se deres konsekvenser.  Vi skal have beregnet følgevirkninger – ikke kun af politiske beslutninger, men også af helt andre muligheder: Hvad ville der ske, hvis man indførte kvoter på flyrejser? Hvad ville vi tjene i øget sundhed?

Vi har brug for eksperter, der imødegår reklamebåret green washing af reelt klimaskadelige produkter, og i stedet viser os, hvor lang tid det tager at nedbryde præcis det mundbind, du smed én meter fra skraldespanden. 

Vi har brug for håb med handling, vi alle kan hjælpe frem. Ikke frie-valg, power to xede omskrivninger af en reel fortsat grumset vækst for fremtidens pris. Vi har nemlig i allerhøjeste grad brug for Plan 1: Jorden. 

Derfor beder jeg Jer igen: Sæt klima på programmet. Tal aldrig igen om »milde dage«, »lunt for årstiden« og »varmere end normalt.«  Det er helt hen i vejret, hvis ikke selve årsagen: De menneskeskabte klimaforandringer italesættes lysende over generationers svigt af de mest sårbare.

Link til TV2s vejrklassiker, der ikke omtaler klimaforandringerne med et ord:

Den hvide jul er under hårdt pres – TV2