Flytrafikken gør klar til at udlede mindre klimagas

Klimapartnerskabet for luftfarten har netop sendt deres rapport til regeringen og kommer med ambitiøse anbefalinger. Blandt andet skal flyvning fra Danmark i 2030 udlede 30 procent mindre CO2, og 30 procent af brændstoffet skal være bæredygtigt og være produceret af vindmøllestrøm. Foto: Pixaby

Seriøs opbakning i i Klimapartnerskabet for luftfart til at nedbringe klimabelastningen fra fly med 30 procent i 2030.

KLIMA – Rådet for Grøn Omstilling glæder sig over anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for luftfart, der nu er sendt til regeringen. 

Ifølge den grønne miljøorganisation anbefaler Klimapartnerskabet, at flyvning fra Danmark i 2030 skal udlede 30 procent mindre CO2, og at 30 procent af brændstoffet i 2030 skal være bæredygtigt. Blandt andet skal det være produceret af vindmøllestrøm.

»Klimabelastningen fra flyvning er bare steget og steget i rigtigt mange år, uden der hverken på globalt eller EU-plan er gjort noget væsentligt for at hindre det. Derfor er det ekstra glædeligt, at der i branchen i Danmark er stor opbakning til seriøst at nedbringe flyvnings klimabelastning«, siger Jeppe Juul, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, hvor han beskæftiger sig med omstillingen til grøn transport og trafikpolitik.

Vindmøllestrøm skal producere elektofuels

Han hæfter sig særligt ved, at der skal iblandes 30 procent bæredygtige flybrændstoffer i 2030, brændstoffer der primært vil være såkaldte elektrofuels, der produceres ved hjælp af fx vindmøllestrøm.

»Grøn omstilling af flyvning betyder i praksis, at vi skal have erstattet fossile flybrændstoffer med bæredygtige brændstoffer lavet på vedvarende energi. Og 30 procent iblanding af bæredygtige flybrændstoffer i 2030 er altså godt ambitiøst«, siger Jeppe Juul.

Han har selv været en del af Klimapartnerskabet for Rådet for Grøn Omstilling og har oplevet en meget positiv proces.

»Branchen har rykket sig utroligt meget indenfor de sidste 1½ år. Og selve arbejdet i Klimapartnerskabet har bare været med til at bestyrke alle i nødvendigheden i at der er brug klimahandling i forhold til flyvning nu. Det er derfor man ser så ambitiøse anbefalinger«, siger han.

Han understreger, at det er et særsyn at en national flybranche er så ambitiøs, og at det er helt afgørende, at lande som Danmark er ambitiøse, udvikler løsningerne og viser vejen for resten af verden.