Frie Grønne vil sikre naturen med biodiversitetslov

Frie Grønne med Sikandar Siddique i spidsen. Til højre for ham ses Susanne Zimmer, partiets naturordfører.

Mindst en tredjedel af landarealet skal i 2030 være beskyttet natur, foreslår Frie Grønne med et forslag, der behandles i Folketinget i dag.

Folketinget skal i dag behandle et forslag fra Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjspartis tre folketingsmedlemmer, Susanne Zimmer, Uffe Elbæk og Sikandar Siddique, der vil sikre, at Danmark ligesom vi har klimaloven også skal have en biodiversitetslov, der kan sikre fremgang i naturens mangfoldighed.

Det oplyser partiets særlige rådgiver, Rune Langhoff.

»Vi har i årevis fået at vide, at den frie, vilde natur og biodiversiteten er i dramatisk tilbagegang. At økosystemer bryder sammen, og arter dør og forsvinder i et uhørt højt tempo. Men trods løfter om det modsatte, får vi ikke bremset den deprimerende udvikling. Det vil vi lave om på med en biodiversitetslov«, siger Sikandar Siddique, leder af Frie Grønne.

Danmark er et af de lande i EU med den ringeste naturbeskyttelse og sammen med Bangladesh er vi det mest opdyrkede land i verden. Det har eksempelvis betydet, at 11 arter af dagsommerfugle er forsvundet fra den danske natur de sidste 50 år.

Bestanden af viber og sanglærker er faldet med henholdsvis 76 pct. og 65 pct. siden 1976. Ud af de i alt 287 vildtlevende arter bier er 50 ikke set siden 1974. Derudover viser den seneste NOVANA-rapport, at de danske skove har det elendigt.

Skal rumme konkrete målsætninger

»Biodiversitetsloven skal rumme konkrete målsætninger for den danske naturpolitik frem mod 2030, som sikrer en rig, mangfoldig og vild natur. Målsætningerne skal omfatte både mål for naturarealet, for kvaliteten af naturen og for beskyttelsen af arter og naturtyper«, siger Frie Grønnes naturordfører Susanne Zimmer.

»Hverken den nuværende regering eller den forrige har formået at vende udviklingen eller blot sætte hastigheden på naturødelæggelser ned. Det vil vi i Frie Grønne lave om på. Vi vil sikre en ambitiøs naturpolitik. Vores håb er, at en biodiversitetslov vil gøre det for naturen, som klimaloven gør for klimaet«, siger Susanne Zimmer.  

Frie Grønne foreslår helt konkret, at mindst en tredjedel af landarealet i 2030 skal være beskyttet natur. Heraf skal to tredjedele gøres til naturzone, hvor biodiversiteten har førsteprioritet, og hvor der ikke må foregå kommerciel produktion.

Derudover foreslår Frie Grønne, at mindst en tredjedel af havarealet være beskyttet natur i 2030. Heraf skal mindst en tredjedel af havområderne være beskyttet mod alle former for udnyttelse og fungere som et videnskabeligt referenceområde.

Endelig foreslår Frie Grønne, at al statsskov (ca. 110.000 hektar) i 2030 skal være udlagt som urørt skov – altså skov, hvor der ikke finder tømmerproduktion sted og hvor naturen får lov til at gå sin gang af sig selv.

Naturpolitik i tråd med videnskabens anbefalinger

Da naturens krise er så presserende, skal 75.000 hektar allerede være udlagt til urørt skov i 2025. Ydermere skal mindst 50.000 hektar privat skov udlægges til urørt skov senest i 2030.

»Det kan lyde som nogle høje tal – og nogle store arealer – og det er det også, men det er helt nødvendigt, hvis vi ikke bare skal stoppe naturens tilbagegang, men faktisk også give naturen mulighed for at komme sig og fylde mere i fremtiden. Og det er Frie Grønnes ambition«, siger Susanne Zimmer.

Frie Grønne vil med forslaget om en biodiversitetslov desuden sikre, at naturpolitikken udformes i overensstemmelse med videnskabens anbefalinger, og sikre opfyldelse af de mål, der fastsættes i EU᾽s biodiversitetsstrategi og opfylde FN᾽s globale biodiversitetsmål – både i Danmark og i Danmarks internationale relationer.

I den forbindelse vil Frie Grønne etablere et uafhængigt biodiversitetsråd, som løbende kan foretage en faglig vurdering af, hvorvidt den til enhver tid siddende regerings naturindsats er i overensstemmelse med målsætningerne i biodiversitetsloven og Danmarks internationale forpligtelser.