Biogas er hundedyrt for samfundet

En tankvogn på vej til biogasanlægget ved Horsens. Foto: Holger Øster Mortensen

Landbruget og biogas-fantasterne har skabt en svikmølle, der i al fremtid kan presse endnu flere penge ud af fællesskabet. For vi kan jo ikke bare lade disse prægtige gyllekogerier forsvinde og nedbringe antallet af svin og kreaturer. Eller kan vi?

Af Holger Øster Mortensen, Smedegade 6, 3730 Nexø

Landet over er der bygget mange biogasværker, der aftager store mængder gylle fra vores husdyrproducenter – angiveligt for at fremstille »grøn energi«. Flere biogasværker planlægges. Men denne energiforsyning er meget, meget dyr for samfundet. Ifølge World Ressources Institute (WRI) modtog biogasbranchen i 2020 2,6 milliarder kroner i tilskud. Subsidierne til branchen kan sagtens vise sig at være endnu højere.

Se alle artikler af Holger Øster Mortensen på GreenUpdate.dk

En af de store spillere på det danske marked for biogas er Nature Energy, som har tidligere formand for landbruget, Peter Gæmelke, i spidsen. Steen Parsholt er et andet bestyrelsesmedlem. Nature Energy ejes af kapitalfonden Davidson Kemper, som via et kontor i Dublin driver mindst 15 biogasværker i DK.

Når man kigger i CVR-registeret, betaler dette selskab tilsyneladende ikke skat i DK. Og hvorfor er disse kapitalfonde så interesserede i dansk gylle? Det er naturligvis, fordi der udbetales betydelige subsidier fra det offentlige til denne håbløse energiform. Der puttes så at sige mere energi IND i maskinen, end man får UD. Hvad mon Peter Gæmelke mener om dette?

Utallige konkurser

Hele biogasbranchen har været præget af utallige konkurser og »omstruktureringer« for at redde stumperne af fallerede biogasforetagender. Således har et biogasværk på Bornmholm kostet de bornholmske skatteydere den nette sum af mindst 110 mio. kr. i følge tidligere borgmester Winni Grosbøll.

Dette værk ejes nu af BIGADAN i Skanderborg – et andet betydeligt biogasselskab. Selskabet driver omkring 15 anlæg med biogas og »grøn energi« som omdrejningspunkt. Hvem ejer egentlig BIGADAN Holding A/S? Buchhave Invest?

Ifølge CVR-registeret betaler BIGADAN skat i Danmark. Hvor meget må direktør Karsten Buchhave kunne svare på.

Hvorfor betaler et stort biogasselskab i DK skat, mens et andet stort selskab tilsyneladende IKKE betaler dansk skat? Man må gå ud fra begge selskaber giver overskud – takket være solide subsidier forstås.

Malker penge ud af det offentlige

Biogas er ikke en del af fremtidens energiforsyning. Da husdyrgødning fra svin (gylle) mest består af vand, er det verdens dårligste brændstof. Og gylle skal da også først og fremmest betegnes som »procesvand« for selve biogasprocessen. For at få gang i gasproduktion er man nødsaget til at tilføre biogasværkerne andre former for »højoktane« brændsler som fx slagteriaffald.

Men affald fra slagterierne er allerede en mangelvare. Ideen med at bruge visse energiafgrøder som fx fodermajs, korn eller roer – er allerede skudt til hjørne. Man kan ikke bruge markerne til både dyrkning af energiafgrøder, foder og mad.

Og aller værst: Biogas løser ikke alle de etiske og sundhedsmæssige problemer med især svineproduktionen.

Der tegner sig et billede af en biogasbranche, der først og fremmest er sat i verden for at malke penge ud af det offentlige i form af subsidier. Og denne samfundsfjendtlige økonomi bakkes i høj grad op af landets husdyrproducenter og Landbrug & Fødevarer. Ganske enkelt fordi biogas fordrer flere produktionsdyr.

Landbruget og biogasfantasterne har skabt en svikmølle, der i al fremtid kan presse endnu flere penge ud af fællesskabet. For vi kan jo ikke bare lade disse prægtige gyllekogerier forsvinde og nedbringe antallet af svin og kreaturer. Eller kan vi?

Holger Øster Mortensen er tidligere landmand og mangeårig medarbejder i psykiatrien.