Landbruget står for næsten halvdelen af Danmarks udslip af drivhusgasser

Metan, som primært udledes fra landbrugets kød- og mælkeproduktion, har en klimavirkning, der er 84 gange kraftigere end CO2. Foto: Colourbox

Landbruget er ansvarlig for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser, viser ny rapport fra Greenpeace. Den animalske produktion er den helt store klimasynder.

KLIMA / LANDBRUG – Landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn indkalder til landbrugsforhandlinger i dag, og partierne skal forhandle om omstillingen af en sektor, der fylder knap halvdelen Danmarks samlede udslip af drivhusgasser.

Det viser en ny rapport fra Greenpeace

Ifølge rapporten står landbruget i sin helhed for 46,4 procent af Danmarks udslip af drivhusgasser – næsten hele klimabelastningen kommer fra den animalske produktion, der står for 43,7 procent af Danmarks udslip.

Beregningerne i rapporten opgør klimabelastningen af Danmarks drivhusgasser i et 20-årsperspektiv, og det er årsagen til, at landbrugets andel her er større end i de opgørelser,  som regeringen henholder sig til.

Regeringens tal er fra opgørelser af klimabelastningen i et 100-års-perspektiv, som er normal praksis, og hvor landbruget fylder godt en tredjedel af Danmarks udslip. 

Markant reduktion nødvendig

»De nye tal gør det klart, at regeringen må tage sit klimaansvar på sig og arbejde for en markant reduktion i den animalske produktion, der er storsynderen bag de store drivhusgasudledninger,  så vi kan bane vej for mere plantebaseret mad og nå klimamålet«, siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Landbrugets andel af det danske udslip vokser og vokser, fordi sektoren i modsætning til andre sektorer stort set ikke reducerer sit udslip, siger han til Politiken.

»Hvis vi reducerer den animalske produktion, sænker det udledningerne direkte, og det giver også plads til at omlægge fodermarker til skov eller natur. Når vi bruger halvdelen af Danmarks areal til at producere foder, er der jo ikke plads til de andre ting, der kan styrke klimaet«.

Metan er 84 gange så kraftig

Forskellen på landbrugets andel alt efter tidsperspektivet skyldes, at metan, som primært udledes fra landbrugets kød- og mælkeproduktion, har en langt større opvarmningseffekt, end CO2 har, i det korte tidsperspektiv. Over længere tid omdannes metan i atmosfæren til CO2. Metan har, set over 20 år, en 84 gange så stor klimavirkning som CO2 har.

FN’s klimapanel angiver både klimabelastningen af drivhusgasser i et 20- og et 100års-perspektiv. I vurderingen af hvad der skal til for at leve op til Parisaftalens 1,5-gradsmålsætning, mener Greenpeace, at det mere relevante perspektiv er det korte, da det er graden af vores omstilling de næste par årtier, der afgør, om vi når målsætningen eller ej.