Vi skal ændre byerne og give mere plads til gang og cykling

Regeringen og støttepartier har øremærket 520 mio. kr., der skal gøre livet lettere for cyklisterne. Grafik: Cyklistforbundet

Nu skal vi gentænke byerne og skabe bedre rammer for, at borgerne vælger en aktiv og bæredygtig transport i hverdagen. Det skriver Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam i et brev til landets borgmestre.

TRANSPORT – I et brev sendt til alle landets borgmestre samt til medlemmerne af kommunernes teknik- og miljøudvalg og sundhedsudvalg peger Cyklistforbundets Klaus Bondam på, at cykel- og gangvenlige byer vil styrke sundheden.

Han opfordrer derfor kommunerne til at udnytte ophævelsen af anlægsloftet og sætte gang i investeringer i infrastruktur, der fremmer cykling og gang.

– Hvis politikerne tør træffe en beslutning om at begrænse personbiltransporten i de nære byområder, kan vi endnu engang skabe enorme sundheds- og miljømæssige fordele for både den enkelte og for vores samfund – og toppe op med grøn omstilling, skriver Klaus Bondam i brevet.

Luftforurening er faldet markant

Hidtil har luftforureningen været årsag til, at 4.200 danskere hvert år dør for tidligt. Men ifølge de danske myndigheder er luftforureningen med NOx-gasser faldet omkring 40 procent i de fire største danske byer under coronakrisen. 

– Når vi så hurtigt kan ændre vores arbejdsvaner, som vi har set under coronakrisen, med sprit, afstand og onlinemøder, så kan vi også ændre den måde, vi bevæger os til og fra arbejde på, men Klaus Bondam.

– Det er en vaneændring på niveau med dengang, hvor vi besluttede at droppe cigaretterne indendørs og siden også i det offentlige rum. Det var en omvæltning for mange, men en enorm fordel i forhold til sundhed og miljø – både på individuelt og samfundsmæssigt plan, skriver Bondam til borgmestrene.

Byerne skal ommøbleres

Klaus Bondam opfordrer i brevet kommunerne til at »ommøblere« byerne til en mere cykel- og gangvenlig indretning:

– Den politiske handling er oplagt: Sæt hurtigst muligt gang i de investeringer, der skal til for at ommøblere vores byer, så det bliver mere trygt og sikkert at vælge at cykle eller gå de kortere afstande; så kombinationen af kollektiv transport og aktiv transport bliver den mest effektive måde at bevæge sig på over længere afstand; og så vi generelt kan begrænse biltransporten i tætbefolkede byområder, hedder det i henvendelsen til landets borgmestre.