Naboer til svinefabrikker får en lang næse

Stop svineriet. Aktivister fra Greenpeace demonstrerede i oktober 2019 mod en stor svinefabrik, der ligger mellem Ringsted og Holbæk. Foto: Greenpeace

Naboer til vindmøller kan forvente af få en erstatning på i gennemsnit 10 procent af ejendomsværdien. Naboer til motorvejsanlæg får erstatning efter taksationsreglerne. Naboer til Flyvestation Skrydstrup får i visse tilfælde fuld erstatning for værditab. Naboer til svinefabrikker får en lang næse.


K O M M E N T A R
Af Holger Øster Mortensen, Smedevej 6, 3730 Nexø

LANDBRUG – I sidste halvdel ad 2019 og begyndelsen af det nye år bare steg og steg afregningen for svinekød i Danmark. Svinebønderne kunne ikke få armene ned. Mange af disse rare penge er nu mange steder landet over ved at blevet investeret i nye staldanlæg til endnu flere svin.

Yderligere stimuleret af en pulje penge fra staten til »grøn klimastøtte« på ialt 85 mio. kr. En svineavler kan få op til 25 procent af byggeudgifterne fra denne gavebod.

De store tabere i denne tvivlsomme svinerus er alle skatteydere. Og naboer til de store svinefabrikker må betale en endnu højere pris. Dels presses de på liv og helbred af de mange giftige stoffer fra de mange svin. Dels mister de værdi på fast ejendom. Grundlovens § 73 om boligens ukrænkelighed er i spil.

Naboer til svinefabrikker får en lang næse

Naboer til vindmøller kan forvente af få en erstatning på i gennemsnit 10 procent af ejendomsværdien. Naboer til motorvejsanlæg får erstatning efter taksationsreglerne. Naboer til Flyvestation Skrydstrup får i visse tilfælde fuld erstatning for værditab (ekspropriation) eller en vis kompensation. Naboer til svinefabrikker får en lang næse.

Også naturen er den store taber. Flora og fauna lider. Ikke mindst følsomme naturområder som overdrev, heder og strandenge (nøjsomhedsplanter) trues af ekstra forurening fra den øgede
svineproduktion. Ramsar-områder, Natura 2000-områder og §3-områder lider en krank skæbne. Særlige vilde planter og rødlistede arter forsvinder.

Danmark bliver et fattigere land. Bare fordi nogle grådige svinebønder vil tjene nogle penge og sende flæskekød til de rigeste borgere i verden.

Men vi beholder gyllen

I dag producerer danske svineavlere cirka 32 mio. svin årligt. Nu stiger dette tal med næsten 100.000 nye stipladser. Og endnu værre: Cirka 15 mio. smågrise i klassen 15 – 50 kg. eksporteres hvert eneste år ud af landet til opfedning. Danmark mister arbejdspladser – men vi beholder gyllen. Vores landdistrikter bliver affolket og dør.

Som ekstra salt i såret er danske kommuner sat ud af spillet, når nye stipladser til svin skal bygges. På snedigste vis har bønderne og Axelborg fået nærmest carte blanche til at køre frit spil. Vi skal også huske på, at Danmark hvert år importerer 1,5 – 1,7 mio. tons soja fra fjerne lande til alle disse svin. 80 procent af ALT foder produceret i Danmark går til slagtedyr.

Samlet set er dansk svineproduktion en rigtig dårlig forretning for butikken Danmark. Og det klinger dårligt med vores planer om at reducere Danmarks klimapåvirkning med 70 procent indenfor de næste 10 år. Svineindustrien er blevet os alle en klods om benet.