Miljømuslinger skal fjerne kvælstof fra fjordene

Fødevarestyrelsen advarer mod muslinger fra Limfjorden, der kan indeholde algegift. Pressefoto

Ny metode med undersænkede net kan fjerne kvælstof i fjordene. Et ton muslinger kan fjerne op til 13 kg kvælstof.

MILJØ – Blåmuslinger har fundet vej til mange danske middagsborde, men muslinger er ikke kun en lækker spise, de kan også bruges til at fjerne overskud af kvælstof og fosfor fra vandmiljøet. Et ton muslinger kan fjerne op til 13 kg kvælstof.

En ny metode til at opdrætte muslinger på i undersænkede net skal nu gøre den kommercielle produktion af muslinger usynlig på vandoverfladen, og det betyder, at man kan etablere muslingeproduktion mange flere steder i de danske fjorde, uden at det ødelægger vandudsigten.

Dermed vil man i langt højere grad end i dag kunne bruge muslingerne til et kombineret mad- og miljøformål.

Metoden bliver udviklet af projektet SUBMUSSEL i et samarbejde mellem firmaerne Orbicon WSP, EIVA, Valling Ship Solution og Randers Reb. SUBMUSSEL udvikler det nye produktionssystem i Limfjorden ved Skive, men allerede nu har flere andre kommuner vist stor interesse for metoden. Det gælder især Vejle og Mariagerfjord kommuner.

Under vandet

»Vi har virksomheder i Danmark, som både kan og vil producere og forarbejde muslingerne, efterspørgslen er stigende, og nu udvikler vi en metode, som gør det muligt at producere muslinger under vandet, uden at have bøjer eller rør i overfladen«, siger projektleder Per Dolmer, som er seniorrådgiver i ingeniørvirksomheden Orbicon WSP.

»Ved hjælp af den nye metoder vil anlæggene ikke skæmme vandudsigten, og de rør, muslingenettene hænger på, vil ikke blive ødelagt af is om vinteren,« siger Per Dolmer, som ser store miljøfordele ved den nye metode.

Projektlederen vurderer, at man med fem produktionsanlæg i Mariager Fjord vil kunne fjerne 80 tons N om året. Det er cirka halvdelen af det kvælstofoverskud, som skal væk for at opfylde Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand.

Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrations-program, GUDP, har bevilliget 8,2 mio. kr. til udviklingsarbejdet.