Vi fortsætter kursen mod langt over 2 graders global opvarmning

Den britiske premierminister Boris Johnson på talersolen ved klimatopmødet i Glasgow. Foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street.

Det er en skuffende aftale, som blev resultatet af COP26. De samlede bidrag til Parisaftalen betyder, at vi i dette århundrede skyder langt forbi både 1,5 og 2 grader målene, forudser Klimabevægelsen.

KLIMA – Når man regner alle landenes klimaplaner sammen, så skyder vi stadig langt forbi både 1,5 og 2 grader målene. Klimabevægelsen mener at de fejlslagne forhandlinger skyldes, at verdens rigeste lande, heriblandt Danmark, ikke har vedtaget tilstrækkelige nationale klimaplaner.

Dan Jørgensen snyder sig selv og os

»Flygtige målsætninger om at være ’net zero’ om 30 år, og at lande som Danmark benytter sig af hockeystav-strategien, resulterer i at vi ikke kan nå 1,5 grader målet. Når Dan Jørgensen påstår andet, så snyder han ikke kun sig selv, men også alle os, som ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at beholde en beboelig planet«, siger Frederik Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen i Danmark.

Han henviser til den seneste IPCC-rapport, hvor det tydeligt fremgår, hvad forskerne mener, der skal gøres for at holde 1,5 grader målet. Skal vi have et håb om at redde livet på planeten, så skal der ske drastiske ændringer i alle dele af samfundet fortæller, FN’s Klimapanel.

»Vi skal eliminere brugen af kul, olie, gas, biomasse, og producere langt færre husdyr. Det er det Danmark bør gøre, i stedet for de vage politiske aftaler, vi laver for tiden. Dét vil være et ordentligt bidrag til COP-processerne og foruden det lederskab, så vil COP-processerne aldrig lykkedes«, mener Frederik Sandby.

De hellige køer

Af slutdokumentet fremgår det, at kul kun skal nedfases og ikke udfases, som der var lagt op til. Men Klimabevægelsen mener at det er lige så kritisabelt, at hverken olie, gas eller biomasse er nævnt i aftaleteksten.

»Vi kan ikke blive ved med blot at slå udviklingslandene i hovedet, fordi de ikke fjerner deres kulkræftværker, når vi selv ikke er villige til at fjerne vores store forbrug af olie, gas og biomasse. Det er direkte hyklerisk, og forståeligt at fattigere lande ser på os rige lande med skeptis«, mener Klimabevægelsens Frederik Sandby.