Skrot oliefyr og naturgas og opnå store CO2-besparelser

Hvis husejerne går over til varmepumper, der er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne spare klimaet for ikke mindre end ca. 640.000 ton CO2 hvert år. Foto: Øko-Tømreren

Hvis danske husejere skifter til varmepumper, der er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne spare klimaet for 640.000 ton CO2 årligt, viser ny analyse fra Dansk Byggeri.

BOLIG – Ud med oliefyr og naturgas og ind med varmepumper eller fjernvarme. Sådan lyder opskriften på en massiv CO2-besparelse, viser en ny analyse fra Dansk Byggeri.

Ifølge Dansk Byggeri er både pisk og gulerod effektive virkemidler, der kan få husejerne til at skifte varmekilde. Brancheforeningen foreslår højere tilskud til husejere, der afvikler deres olie- eller naturgasfyr og krav om, at de forurenende fyr skal skiftes ud, når huset sælges.

I dag opvarmes en halv million danske enfamiliehuse stadig med olie eller naturgas. Men hvis husejerne går over til varmepumper, der er den mest klimavenlige form for opvarmning, vil de kunne spare klimaet for ikke mindre end ca. 640.000 ton CO2 hvert år, viser analysen.

Det svarer til mindst to procent af den reduktion af klimagasser, som Danmark mangler for at nå sit mål inden 2030. Eller til hvad en lille kvart million personbiler herhjemme udleder af CO2 om året.

Husejerne kan gøre en markant forskel
– Alle taler om, at vi skal være mere klimavenlige. Og her er et område, hvor den enkelte husejer selv kan gøre en markant forskel. At skifte et oliefyr eller naturgasanlæg ud, er dog en større udskrivning. Derfor er det nødvendigt med både pisk og gulerod, siger Michael H. Nielsen, der direktør i Dansk Byggeri.

Mens ca. 400.000 enfamiliehuse opvarmes med naturgas, står der stadig et oliefyr i ca. 100.000 huse. Og Dansk Byggeri foreslår, at der sættes flere penge af til at hjælpe husejere, der vil sløjfe deres gamle fyr.

– Staten giver 20 millioner kr. om året i tilskud til husejere, der vil skifte oliefyret ud. Det beløb bør forhøjes og på længere sigt også inkludere boligejere, der vil udskifte deres naturgasfyr. Man kunne også kræve, at alle enfamiliehuse med olie- eller naturgasfyr, der bliver solgt eksempelvis efter 2025 eller 2030, skal have skiftet varmeforsyning til varmepumpe eller fjernvarme i forbindelse med salget. Eller gøre det muligt for husejere at få installeret varmepumper, som kan betales løbende og afskrives i forbindelse med deres energiforbrug, siger Michael H. Nielsen.

Mange huse med olie og naturgas har dårligt energimærke
At der er god fornuft i at skifte de forurenende varmekilder ud i landets enfamiliehuse, bliver bekræftet, når man ser på de huse, der er energimærkede. Ni ud af ti enfamiliehuse med oliefyr har energimærke D eller dårligere. Mens det gælder for to ud af tre huse med naturgas.

– Tallene viser, at der er meget at komme efter i de lidt ældre huse, når man ser på udledningen af CO2. At skifte olie- eller naturgasfyret ud er noget af det, der bidrager mest. Men det vil også hjælpe at isolere, lofter, gulve og vægge, skifte vinduer og så videre, så energiforbruget sættes ned. Den billigste energi er jo den, vi ikke bruger, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I analysen har Dansk Byggeri set på enfamiliehuse med oliefyr eller naturgas, som ligger uden for områder med adgang til fjernvarme i dag.