Skanderborg klar med ambitiøse klimamål for kommunen

Skanderborg Kommune vil udfase oliefyr, mindske madspild og satse på flere elbiler. En ny klimapolitik skal hjælpe kommunen videre med den grønne omstilling.

Bæredygtighed og grøn omstilling er nye pejlemærker for Skanderborg Kommune, der vil være CO2-neutral i 2025.

GRØN OMSTILLING – I 2025 skal kommunen som virksomhed være CO2-neutral. Og i 2030 er det målet, at kommune, borgere og erhvervsliv i fællesskab har reduceret CO2-udledningen med 70 % set i forhold til niveauet i 1990.

– Bæredygtighed og grøn omstilling er afgørende pejlemærker for byrådet. Med den nye politik har vi sat en klar retning og ambitiøse mål for arbejdet med klima og ressourcer for det næste årti, siger Claus Leick, formand for Miljø- og Planudvalget.

Med politikken styrkes også arbejdet med at reducere ressourceforbruget og fremme en cirkulær økonomi.

– Vi skal væk fra bare at købe ind, forbruge og smide ud. I fremtiden skal vi som kommune være gode til både at reducere vores forbrug og sørge for, at det, vi køber, er designet til at blive genbrugt, siger Claus Leick.

Bæredygtighed i fællesskab

Sammen med politikken godkendte byrådet et handlekatalog med 34 forskellige indsatser, der skal bidrage til at indfri målsætningerne. Det handler blandt andet om infrastruktur til opladning af elbiler, mindre madspild og udfasning af oliefyr.

For at reducere ressourceforbruget og mindske udledningen af klimagasser tilstrækkeligt, er der dog brug for gode idéer udefra. Derfor er det også planen at involvere bredt til efteråret, når der forhåbentlig er åbnet mere op for samfundet efter Covid-19.

– Vi står over for en stor udfordring, når vi skal indfri politikkens ambitioner. Derfor vil vi samle alle interesserede i Skanderborg Kommune, unge som gamle, lokalsamfund og erhvervsliv, om at finde frem til de bæredygtige løsninger, der skal bringe os helt i mål, siger Claus Leick.

Til at understøtte arbejdet med den grønne omstilling, har byrådet etableret en årlig klimapulje på tre millioner kroner. Borgere og virksomheder har mulighed for at søge midler til klimavenlige og ressourcebesparende projekter. I alt 500.000 kroner er afsat til formålet, og der er ansøgningsfrist til efteråret. De praktiske detaljer i forhold til ansøgningen vil blive meldt ud inden sommerferien, oplyser Skanderborg Kommune.