Offentlige køkkener skal reducere CO2-aftryk

Inden 2025 skal offentlige køkkener i Danmark have reduceret CO2-udledninger fra indkøbte fødevarer med 25 procent, lyder det i nyt bæredygtigheds-udspil fra Kost og Ernæringsforbundet.

Kost og Ernæringsforbundet har lanceret en 7-punktsplan, der skal gøre det muligt at skære 25 procent af CO2-udledningerne af de indkøbte fødevarer i offentlige køkkener.

Et af de steder, hvor den offentlige sektor kan gøre en mærkbar klimaforskel, er i offentlige køkkener. Tilsammen producerer køkkenerne nemlig 800.000 måltider dagligt landet over. Herudover indkøber køkkenerne fødevarer for rundt regnet fem milliarder kroner årligt, fortæller Michael Allerup Nielsen, næstformand i Kost og Ernæringsforbundet.

– De offentlige køkkener indtager en nøglerolle i at reducere CO2-udledningen og øge økologi-omstillingen. Vi kan få ændret madkulturen i Danmark til at være båret af måltider, der er sunde, nærende og ikke mindst bæredygtige. Men omstillingen kommer ikke af selv. Den kræver de rette værktøjer og et skarpt politisk fokus, hvis vi skal i mål. Derfor har vi lanceret dette udspil, forklarer han.

Syv konkrete forslag

I udspillet giver Kost og Ernæringsforbundet syv konkrete forslag til værktøjer, der skal til, hvis de offentlige køkkener skal nå reduktionsmålet inden 2025. Forslagene handler blandt andet om kompetenceudvikling blandt ansatte i offentlige køkkener og centrale målsætninger for bæredygtighed.

En undersøgelse blandt Kost og Ernæringsforbundets medlemmer viser, at ansatte i offentlige køkkener gerne vil gøre produktionen mere bæredygtigt. Hele 86 procent af de adspurgte i en intern undersøgelse svarer, at de har planer om at få mere fokus på bæredygtighed.

– Vores medlemmer er ultraambitiøse på bæredygtighed, og de skaber allerede resultater. Men de ønsker at blive endnu bedre. I de kommende år vil der blive forsket intensivt i bæredygtighed, og den viden skal selvfølgelig være tilgængelige for de ernæringsprofessionelle. Det er dem, der skal have kompetencerne inden for bæredygtighed og dem, der skal folde tingene ud i praksis, siger Michael Allerup Nielsen.

Klimagevinst på 48.000 tons CO2

Hvis man følger Kost og Ernæringsforbundets anbefaling om en 25 procents reduktion af CO2-udledningerne fra de indkøbte fødevarer i de offentlige køkkener inden 2025, vil det give en klimagevinst på 48.000 tons CO2 alene i de kommunalt drevne køkkener (daginstitutioner, skoler, plejecentre mm.)

Det er cirka den samme mængde, der kan skæres ved den grønne boligrenovering, der blev sat 400 mio. kr. af til på finansloven for 2021.

Kost og Ernæringsforbundet opfordrer til, at der bliver indgået aftaler mellem stat, regioner og kommuner om, at alle kommuner og regioner skal sætte bæredygtighedsmål gennem økonomiaftalerne.

– Vi vil gerne have det offentlige til at sætte mål om reducering af CO2 fra indkøbte fødevarer, ligesom vi gerne have fastlagte mål for eksempelvis madspild i offentlige køkkener. Derfor lægger udspillet op til mere politisk handling og mindre snak. Vi håber, at politikere – dem på landsplan og ikke mindst dem i kommuner og regioner – mener det, når de siger, at de ønsker mere bæredygtighed, for vi får brug for politisk handling, hvis vi skal nå i mål, siger Michael Allerup Nielsen.

FAKTA om mad og klimaaftryk

  • Klimaloven lovfæster en målsætning for 70 % reduktion af drivhusgasser i Danmark og forpligter den nuværende og fremtidige klimaministre til konkret handling.
  • En gennemsnitlig dansker forbruger ca. 17 tons drivhusgasser om året (7). 25 % udgøres af kosten alene.
  • Mad spiller en central rolle som den største enkeltstående drivkraft til at forbedre både sundhed og bæredygtighed.
  • Danskerne spiser for lidt frugt, grønt, bælgfrugter og fisk i forhold til de officielle anbefalinger.
  • Klimaaftrykket fra kosten kan reduceres med 20-30% ved at vælge fødevarer med det laveste klimaaftryk i hver fødevarekategori.