Ingen akut fare for forurening af søer og vand ved minkgrave

Massegravene med aflivede mink er placeret for tæt på Boustrup Sø. Men der er ikke akut fare for forurening af hverken drikkevand, søer eller vandløb. Foto: Miljøstyrelsen

Resultaterne af en ny forureningsundersøgelse foretaget for Miljøstyrelsen slår fast, at der ikke er fare for drikkevand, eller akut fare for søer og vandløb ved de nedgravede mink ved Nørre Felding og Karup.

Når opgravningen af minkene ved Nørre Felding og Karup bliver indledt i slutningen af maj, bliver det også begyndelsen til en oprensning af forurening fra minkgravene. En ny forureningsundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at der er fundet stoffer fra nedbrydningen af minkene under minkgravene, men at der er lange udsigter til, at det når vandmiljøet i området, oplyser Fødevarestyrelsen.

Miljøstyrelsens rådgivere vurderer, at hvis man ikke fjerner forureningen, vil den nå vandløb i løbet af 2-3 år og den nærliggende Boutrup sø efter 6-10 år. Og at der slet ingen trussel er i forhold til drikkevandet i området. Der er med andre ord tid til at bekæmpe forureningen, inden den når vandløb og sø.

Ingen akut fare

Fødevarestyrelsen, der er bygherre med ansvar for minkgravene, vil om kort tid modtage anbefalinger til afværgeforanstaltninger og forureningsbekæmpelse fra Miljøstyrelsen.

»Undersøgelsen viser, at der ikke er akut fare for vandmiljøet omkring de nedgravede mink. Men det er klart, at den forurening, der trods alt er opstået, skal inddæmmes og fjernes. Så snart vi modtager anbefalingerne fra Miljøstyrelsen, går vi i gang med at beskrive et projekt, som kan blive sendt i udbud,« siger sektionsleder Jannik Elmegaard fra Fødevarestyrelsen.

Ammonium og phenoler siver ud

Siden minkene blev gravet ned i november sidste år, har Miljøstyrelsen overvåget miljøet omkring gravene med hjælp fra rådgivere fra Cowi og Rambøll. Det er denne overvågning, der nu er tæt på sin afslutning. Afrapporteringen viser, at stoffer som ammonium og phenoler er sivet ud i jorden under minkgravene.

»Vi har fra begyndelsen vidst, at det kunne blive nødvendigt at lave afværgeforanstaltninger omkring minkgravene. Nu har Miljøstyrelsen indsamlet viden om geologi, vandbevægelse i jorden og konkrete stoffer, som har stor betydning for, at vi har et fagligt grundlag at stå på i forhold til iværksættelse af afværgeforanstaltninger,« siger Jannik Elmegaard.

Fødevarestyrelsen vil få udarbejdet et detaljeret skitseforslag til de nødvendige afværgeforanstaltninger, der herefter skal sendes i udbud.

Fødevarestyrelsen satte i sidste uge gang i et udbud af opgaven med at opgrave minkene og fjerne forurenet jord i perioden ultimo maj til medio juli.