Lokale virksomheder i Vejle og Horsens skal have fat i markedet for energirenovering

Insero vil klæde de lokale håndværkere, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre virksomheder på til både at opsøge de nye forretningsmuligheder og til at løse de konkrete, faglige opgaver inden for energirenovering. Pressefoto

Energifonden Insero lancerer i dag en ny, stor satsning i Vejle-Horsens området: Energi & Byggeri. Det er en indsats der skal styrke lokalområdet inden for energirenovering.

ENERGI – Nu skal lokale virksomheder ind på det voksende marked for energirenovering. Insero lancerer et initiativ, som skal styrke de lokale kompetencer og forretningsmuligheder. Nye opgaver og arbejdspladser er forventningen fra flere sider.

Blandt boligejere og virksomheder er der de sidste år kommet mere fokus på at renovere energivenligt. Ofte kan en renovering udføres på en måde, så det både bliver bedre for miljøet, er en billigere løsning og samtidig moderniserer huset, således at det bliver en attraktiv vare på boligmarkedet.

Politisk har det endvidere stor bevågenhed, og der er igennem en årrække blevet tilbudt forskellige tilskud for at styrke indsatsen. Nu følger Insero op med et lokalt initiativ i Horsens, Hedensted, Vejle og Julesminde-området. Initiativet hedder Energi & Byggeri.

»Der er mange forretningsmuligheder inden for energirenovering – og de muligheder forventer vi vil stige fremover. Insero investerer derfor i at ruste de lokale virksomheder til at gribe den vækst og de opgaver der kommer,« forklarer adm. direktør i Insero, Mogens Vig Pedersen.

Inseros initiativ bakkes op af Håndværkerforeningen:

»Vi oplever, at kunderne er opmærksomme på de nye energiløsninger, og vi er overbeviste om, at der vil komme mange nye opgaver inden for området. Inseros initiativ vil styrke vores medlemmers kompetencer inden for energirenovering og binde dem sammen. En smed ved noget om varmeanlægget, og en tømrer er ekspert i isolering – men den optimale energirenovering er tænkt samlet. Det vil håndværkerne nu blive i stand til at rådgive om,« forklarer formand i Håndværkerforeningen, Jesper Møller.

Ny viden og stærke lokale kompetencer

Tanken bag Inseros initiativ er at klæde de lokale håndværkere, arkitekter, rådgivende ingeniører og andre virksomheder på til både at opsøge de nye forretningsmuligheder og til at løse de konkrete, faglige opgaver inden for energirenovering. Derfor vil initiativet blive skudt i gang med en kursusrække.

Energirenoveringsprojekter er ofte komplekse opgaver, hvor flere fagligheder skal i spil, og hvor hver kunde kræver en individuel løsning. Derfor er kurset rettet mod flere typer af håndværkere, således at de lærer at tænke de forskellige områder samlet i energirenoveringen.

»Vi vil styrke de lokale kompetencer. Kurset tager udgangspunkt i forretningsmulighederne og markedet og slutter med den dybe faglige og praktiske dimension. Dermed gør vi virksomhederne i stand til at udnytte det potentiale, der er i markedet nu og fremover,« forklarer Mogens Vig Pedersen.

Interessen fra de lokale virksomheder er stor, og tilmeldingerne til kursusrækken strømmer ind.

»Vores virksomheder vil få et forspring i udviklingen. Vi opfordrer derfor stærkt vores medlemmer til at deltage. De kan møde op med deres tætte samarbejdspartnere, således at de sammen lærer at tænke i de nye fælles forretninger og måder at løse opgaver på,« forklarer Jesper Møller.

Viden omsat til opgaver

Insero investerer løbende i udviklingsprojekter og virksomheder inden for energi og kommunikationsteknologi. I flere af disse indgår energirenovering.

Seneste investering er et projekt i Stenderup, hvor 25 huse bliver udstyret med alt det nyeste inden for energiteknologier og samtidig får tilbud om energirenovering. I alt har Insero omkring 100 energirenoveringer i forskellige projekter på tegnebrættet.

»Med projekterne tilbyder Insero de lokale virksomheder en platform til at gennemføre en række energirenoveringsprojekter og udvikle deres viden i praksis. Det betyder i sidste ende mere arbejde og nye opgaver til det lokale erhvervsliv, som ellers ikke ville være sket. Derudover vil det betyde en besparelse for boligejerne,« forklarer Mogens Vig Pedersen.