I dag er Jordens naturressourcer opbrugt for hele 2021

Det enorme forbrug af naturressourcer skyldes blandt andet massiv skovrydning i Amazonas. Foto: Andre Dib / WWF

Vi har brug for 1,7 jordkloder. I dag torsdag 29. juli er det ’Earth Overshoot Day’, som markerer dagen, hvor alle jordens ressourcer er opbrugt, og kloden begynder at gå i minus. I år er naturkontoen gået i minus tre uger tidligere end i 2020.

EARTH OVERSHOOT DAY – Hvert år udarbejder Global Footprint Network en rapport, der udregner årets Overshoot Day. Dagen markerer skæringsdatoen for, hvornår verdens befolkninger har opbrugt de ressourcer, kloden kan genskabe på et år. Global Footprint Networks nyeste rapport viser, at vi på globalt plan har opbrugt jordens ressourcer 24 dage tidligere end sidste år.

Lige nu bruger vi mennesker 74 procent flere ressourcer, end jordklodens økosystemer kan regenerere på et år. Vi skulle således have hele 1,7 jordkloder til rådighed for at være i balance med naturen. Vi fjerner simpelthen mere træ, fanger flere fisk mm., end jorden kan genskabe i løbet af et år.

Danmark ligger i den dårlige ende som nummer 14 over de de mest ressourceforbrugende lande.

Overforbruget stiger igen

De to primære drivere i år er en stigning i CO2-udledningen på 6,6 procent samt et fald i biokapaciteten på 0,5 procent på grund af den stigende skovrydning i Amazonas. I Brasilien alene blev 1,1 millioner hektar skov ryddet i 2020, og det estimeres, at skovrydningen stiger med op til 43 procent i 2021.

»Rapporten viser tydeligt, at vi er tilbage på et meget kritisk spor med et ekstremt overforbrug af jordens ressourcer og en accelererende ødelæggelse af vores natur. Til gengæld har vi lært under Corona, at det er muligt at omstille sig og gentænke det globale forbrug i en langt mere positiv retning for naturen og vores velstand«, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Tabet af biodiversitet blandt de fem største trusler

Det er ikke kun WWF Verdensnaturfonden, der ser mulighederne i at nytænke det globale system og forbindelsen til naturen.

World Economic Forum vurderer, at tabet af biodiversitet er en af de fem største trusler mod verdens økonomi, og at over halvdelen af klodens samlede bruttonationalprodukt er truet af tab af natur.

Men samtidig viser World Economic Forums beregninger, at fremtidens såkaldte ’natur-positive’ økonomi – hvor vi udvikler verden i pagt med naturen i stedet på bekostning af den – vil øge verdens bruttonationalprodukt med enorme 10,1 billioner kroner årligt og skabe 395 millioner jobs inden 2030. Verden bliver simpelthen rigere af at investere i stærkere økosystemer.

»Mange tror, at det vil kræve et drastisk indhug i vores velfærd og føre til en økonomisk krise, hvis vi skal passe på naturen. Men nu har vi økonomernes ord for, at det forholder sig fuldstændigt omvendt. Gør vi det rigtigt, bliver vi rigere, samtidig med at vi beskytter naturområder og de millioner af planter, dyr og mennesker, der er afhængige af dem«, siger Bo Øksnebjerg.