Lea Wermelin bør prioritere biodiversitet over hobbyjagt

Havvindmøller. Foto: Colourbox

KOMMENTAR – Da bestandene af fem arter af overvintrene vandfuglearter er påvirket af vindmøller, må der ikke opstilles vindmøller i Fuglebeskyttelsesområderne på havet. Hobbyjagt, der påvirker tyve arter af fugle, må derimod fortsætte, da miljøministeren prioriterer aktiviteter som hobbyjagt frem for biodiversitet.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

Miljøministeren bør snarest få stoppet den skadelige motorbådsjagt i de 22.600 kvadratkilometer åbne havområder, som Danmark har udlagt som fuglebeskyttelsesområder. Det svarer til 22% af det danske havareal. Det skal ske for at beskytte de millioner af trækugle, der hvert år passerer eller overvintrer i de danske farvande, som fuglene er helt afhængige af.

Danmark indberettede i 2019 til EU, at bestandsstørrelserne for 20 arter af de overvintrende vandfugle er påvirkede af jagt, mens 13 arter er negativt påvirket af fiskeri. Da fem af de overvintrende arter af vandfugle er negativt påvirket af vindmøller, har Danmark friholdt de marine fuglebeskyttelsesområder for vindmøller.

Da såvel jagt som fiskeri påvirker vandfuglene mere end vindmøller, bør Danmark friholde de marine fuglebeskyttelsesområder for jagt og fiskeri. Dette ikke mindst for at beskytte de mange rødlistede fuglearter i Fuglebeskyttelsesområderne mod jagt og de jagtlige forstyrrelser som cirka 2.000 motorbådsjægere giver i disse områder fra den 1. oktober til den 31. januar. Danmark og Malta er i dag de eneste EU-lande, som opretholder den meget skadelig havjagt.

Det kan undre, at ministeren ønsker at opretholde jagt og fiskeri i de af vore havområder, hvor aktiviteterne skader mest. Hvis Fuglebeskyttelsesområder ikke skal være en falsk varebetegnelse, så må ministeren som minimum få stoppet hobbyjagten i disse områder.