Grøn omstilling på landet kan puste nyt liv i landsbyerne

Økosamfundet Dyssekilde i landsbyen Torup har sin egen grønne butik med med et bredt udvalg af økologiske og miljøvenlige varer. På hylderne finder man foruden brød, mælk, frugt og grønt også creme, shampoo, rengøringsmidler, tøj, bøger, tidsskrifter og diverse gaveartikler. Foto: Gustav Bech

Den grønne omstilling indeholder et stort potentiale for lokal udvikling, mener Landdistrikternes Fællesråd, som nu vil samle landsbyer, erhvervsminister og kommuner til et topmøde om, hvordan landsbyerne kan udvikle sig i en bæredygtig retning.

GRØN OMSTILLING – I de mindre landsbyer og på landet er mange steder klar til at tage ansvar, se muligheder og levere lokale løsninger på den grønne omstilling. 

Det mener Landdistrikternes Fællesråd, som vil samle en række aktører til et såkaldt topmøde om, hvordan landsbyerne kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og samtidig skabe lokal udvikling og gode forudsætninger for bosætning og arbejdspladser.

Mødet finder sted i Økologiens Have i Odder mandag den 21. september. Det skal skabe debat, nytænkning og løsningsforslag til en bæredygtig grøn omstilling i landsbyerne. Hvad skal der til for at landsbyer bliver bæredygtige, og hvordan kan lokale løsninger give svar på globale udfordringer? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive debatteret.

Input fra to landsbyer

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) deltager i Landsbytopmødet med oplæg om regeringens landdistriktspolitik. 

Derudover vil to landsbyer komme med konkrete perspektiver på, hvordan den grønne udvikling kan boostes på landet. Det drejer sig om landsbyen Torup i Halsnæs Kommune og landsbyen Asaa i Brønderslev Kommune.

Torup, som ligger mellem Hundested og Frederiksværk, blev Årets Landsby 2019, hvor temaet var bæredygtighed. Landsbyen har blandt andet erfaring med delebiler, egen spildevandsrensning og en stor økologisk bydel – Dyssekilde Økosamfund.

Landsbyen skal udvides med ny bydel, Hvidelandet, hvor initiativtagerne vil skabe moderne rammer for livet på landet, herunder et socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt liv. Landsbyens lokalråd har desuden etableret sin egen jordfond, der sælger byggemodnet jord til boliger og erhverv.

I Asaa i Nordjylland har man installeret solceller og opsat fem vindmøller. Den ene er en andelsmølle. Landsbyen afholder en årlig byforskønnelsesdag, hvor frivillige kræfter forskønner byen. Der bliver arbejdet med bæredygtige økonomiske løsninger som blandt andet folkeaktier, ligesom byen både har en årlig havnefestival og hestevæddeløb. 

Økosamfundet Dyssekilde ligger i landsbyen Torup mellem Frederiksværk og Hundested i Nordsjælland. Her bor cirka 130 voksne og 60 børn fordelt på over 90 husstande. Økosamfundet er inddelt i seks boliggrupper og bygger på værdier som økologi, bæredygtighed, fællesskab, respekt og tolerance. Foto: CC BY flickr News Øresund – Johan Wessman