Dumpekarakter til regeringens havplan

Østersøen. Foto: Pixabay

HAVPLAN – Danmarks havplan får bundkarakter på en rangliste i forhold til at beskytte havets natur og vise vejen til en bæredygtig blå økonomi. Blandt otte andre lande i Østersøregionen er det Danmarks havplan, som rangerer dårligst, blandt andet på grund af manglende hensyn til biodiversiteten til havs.

Det konkluderer en ny rapport fra WWF’s Østersøprogram.

Rapporten samler data om ni havplaner i Østersøregionen og rangerer dem ud fra fire kategorier. Danmark scorer under middel på alle fire kategorier, og er det land, der scorer suverænt dårligst på naturbeskyttelse.

Alt for uambitiøst forslag

Og det kommer ikke bag på Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

»Rapporten understreger det, vi allerede ved: Forslaget til havplanen er alt for uambitiøst, når det kommer til reelt at sikre natur og biodiversitet til havs. Danmark har simpelthen ikke forholdt sig til naturen i havplanen«, siger han.

Rapporten offentliggøres kort tid før, Folketinget skal forhandle om regeringens udkast til en havplan, som også har mødt hård kritik på hjemmefronten.

Kun fire procent urørt

Regeringen har blandt andet spillet ud med, at blot fire procent af havet skal være urørt, men WWF Verdensnaturfonden presser på for at få hævet ambitionsniveauet i hele det danske hav, så det flugter med EU’s målsætning om 10 procent urørt hav.

»Danmarks have er i kritisk tilstand og flere danske fiskearter er truede. Derfor er vi også nødt til at sætte barren meget højere, når det kommer til vores havmiljø. Hvis vi skal i mål, er der ingen vej udenom, at 100 procent af det danske hav skal forvaltes bæredygtigt, 30 procent af den marine natur skal beskyttes effektivt, og 10 procent skal være urørt. Kun på den måde giver vi havet en reel chance for at komme sig efter årtiers overudnyttelse af dets ressourcer«, siger Bo Øksnebjerg.

WWF forventer, at regeringen indkalder til forhandlinger om havplanen i løbet af foråret.