Gevinst for både klima og natur ved at genoprette Store Åmose

Genopretningen af en del af Danmarks største mose giver en sikker gevinst for både natur og klima. Foto: CC BY Honymand / Wikipedia

Projektet hjælper os til både at realisere vores klimamål og leve op til vores mål om at forbedre biodiversiteten. Det bidrager til CO2-reduktion, og vi får skabt ny, vild natur, siger Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen.

Den Danske Naturfond vil sammen med Holbæk Kommune genoprette en del af Store Åmose på Sjælland.

»Vi har købt 100 hektar ved Ulkestrup Lyng for at sikre den gamle højmose og nye levesteder for en række sjældne dyr og planter«, oplyser Den Danske Naturfond.

Store Åmose ligger midt mellem Holbæk, Sorø og Kalundborg og er med sine op mod 4.000 hektar Danmarks største lavmose. Genopretning af mosen har været på tale i årtier, men nu er første skridt endelig taget.

Gennembrud for mere natur

»Det er et gennembrud for mere natur på Sjælland. Naturen mangler plads, og Store Åmose rummer et af landets største potentialer for at udvikle unik natur i den helt store skala. Derfor er jeg meget glad for, det nu er lykkedes at komme i gang med genopretning af mosen«, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond. 

Nogle af de sidste rester af højmose på Sjælland genoprettes og odder, trane, havørn, sjældne planter og insekter får nye levesteder, når vandet vender tilbage til den drænede mose og de tidligere dyrkede marker. Vandet er grundlaget for at genskabe en naturlig og aktiv højmose. 

Sikker klimagevinst

Genopretningen af højmosen giver oven i købet en sikker klimagevinst, fordi det mindsker udslip af CO2 til atmosfæren.

Ifølge Den Danske Naturfonde rummer projektet store muligheder for at samle et endnu større naturområde, hvis de lokale lodsejere er med på det. Derfor er det nye naturområde også starten på et langsigtet samarbejde med Holbæk Kommune.

Glæde i Holbæk Kommune

»Klimaet og biodiversiteten står rigtig højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune. Så jeg er meget glad for, at vi får en mulighed for at indgå i samarbejde med Den Danske Naturfond om et stort naturgenopretningsprojekt i Store Åmose«, Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

»Set med kommunens briller kan vi nemlig både realisere vores klimamål og leve op til vores mål om at forbedre biodiversiteten. Det bidrager til CO2-reduktion, og vi får skabt ny, vild natur, og så skal projektet på sigt også øge mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser til glæde for vores lokalområder«, siger borgmesteren.

Sælgeren af de 100 hektar er Torbenfeldt Gods.

»Vi er glade for at få Den Danske Naturfond som nabo og ser frem til at følge arbejdet med at tilbageføre Ulkestrup Mose til sin oprindelige tilstand«, siger godsejer Peter Treschow.