Grønne organisationer går i flæsket på Danish Crown

HAKKET SVINEFARS. De store producenter af animalske fødevarer er nødt til at forstå, at intensiv produktion af fx svin, som spiser enorme mængder foder, aldrig kan blive klimavenligt, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

»Klimakontrolleret gris« og »Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror« er falsk markedsføring, siger de grønne organisationer. Klimabevægelsen i Danmark, Den Grønne Studenterbevægelse og Dansk Vegetarisk Forening vil nu trække Danish Crown i retten for at få slagterigiganten til at fortælle sandheden om deres klimaskadelige fødevarer til de danske forbrugere.

Tre grønne organisationer går nu i flæsket på Danish Crown, som de anklager for greenwashing og overtrædelse af markedsføringsloven.

Den europæiske slagterigigant, der er en fusion af danske og europæiske slagterier anvender betegnelsen ’Klimakontrolleret gris’ og sloganet ’Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror’ i offentlige kampagner for svinekød. Og det er en klar overtrædelse af markedsføringsloven, mener organisationerne.

Foreningerne er derfor gået sammen om at kræve, at slagterikoncernen Danish Crown øjeblikkeligt stopper med at greenwashe dansk svinekød med formuleringer, der er groft vildledende. Retter koncernen ikke ind, har foreningerne instrueret deres advokater om at tage sagen hele vejen i det danske retssystem.

De vil have domstolene til at få nedlagt forbud mod at bruge formuleringer som for eksempel ’Klimakontrolleret gris’ og ’Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror’. De vil også kræve, at Danish Crown bruger lige så mange annoncepenge på at fortælle forbrugerne sandheden, som koncernen har brugt på vildledningen.

Svinekød kan aldrig blive klimavenligt

»Klimabevægelsen har længe sendt klager til Forbrugerombudsmanden med henblik på at stoppe virksomheder i at markedsføre sig som klimavenlige. Nu tager vi et skridt videre og vil om nødvendigt stævne Danish Crown, der i særlig grad har lavet store kampagner for at greenwashe deres klimaskadelige produkter« siger Frederik Roland Sandby, der er sekretariatsleder ved Klimabevægelsen i Danmark.

Klimabevægelsen er en paraplyorganisation for en række klimagrupperinger, blandt andre Den Grønne Studenterbevægelse.

»De store producenter af animalske fødevarer er nødt til at forstå, at intensiv produktion af fx svin, som spiser enorme mængder foder, aldrig kan blive klimavenligt«, siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, som er med til om nødvendigt at trække Danish Crown i retten.

De grønne organisationer understreger, at de »på ingen måde kæmper imod dansk landbrug generelt«. Det handler udelukkende om, at de danske forbrugere i det mindste har ret til at kende sandheden – hele sandheden – om de produkter, vi sætter på middagsbordet.

»I Den Grønne Studenterbevægelse kæmper vi for et nyt, klimavenligt landbrug. Men det er ikke muligt, så længe at landbrugs- og fødevaregiganter får lov til at bruge mange, mange millioner på at mislede befolkningen til at tro, at deres produkter er klimavenlige«, mener Mette Susgaard, der er talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse.

Landsdækkende indsamling

Målet for de grønne organisationer er at føre sagen hele vejen igennem retssystemet og få rettens ord for, at Danish Crown har overtrådt markedsføringsloven.

Men herudover vil de kræve, at koncernen pålægges at fortælle sandheden lige så kraftigt, som den har vildledt, altså at bruge præcis lige så mange millioner på at give forbrugerne det sande billede af dansk svinekød.

Derfor lancerer organisationerne samtidig en landsdækkende indsamling af penge, som skal finansiere sagsomkostningerne. Målet er at indsamle 200.000 kroner.

Sagen kan få stor betydning

Det er Sirius Advokater, der fører sagen for de to organisationer. Advokat Marc Malmbak Stounberg mener, at sagen kan få stor betydning:

»Det er første gang, at de danske domstole skal tage stilling til en sag om såkaldt greenwashing, og sagen kommer derfor til at trække en streg i sandet i forhold til, hvornår der er tale om ulovlig greenwashing«, siger han.

»Det er min vurdering, at Danish Crown har handlet i strid med markedsføringslovens § 5, og derfor bør domstolene nedlægge et forbud mod den ulovlige markedsføring samt pålægge Danish Crown at berigtige deres fejlagtige påstande«, uddyber han.

Organisationerne har givet Danish Crown en frist på 6 dage til selv at rette sig efter kravene. Sker det ikke, sendes sagen videre med anmodning om at blive behandlet direkte i Landsretten på grund af sagens principielle karakter.