Flertal for grøn omstilling

Et stort flertal af Danmarks befolkning er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle og menneskeskabte. Foto: Colourbox

Et flertal i befolkningen opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens vækst og velfærd, og omstillingen må gerne koste noget på kort sigt. Det viser Klimabarometeret 2015 fra den grønne tænketank CONCITO.

Et stort flertal af danskerne er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle og menneskeskabte. 82 procent af danskerne anerkender, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, og at den globale opvarmning er menneskeskabt. Kun 6 procent af danskerne bestrider i dag den globale opvarmning.

Det fremgår af 2015-udgaven af den grønne tænketank CONCITOs Klimabarometer, som siden 2010 har målt og analyseret udviklingen i danskernes viden, holdninger og handlinger i forhold til klimaudfordringen.

2015-målingen er foretaget af analysevirksomheden Analyse Danmark blandt 2.030 repræsentativt udvalgte danskere.

Forudsætning for vækst

– Det er glædeligt, at danskernes bevidsthed om klimaforandringerne og deres konsekvenser er klar og nogenlunde stabil i forhold til tidligere målinger. Det betyder, at vi kan fokusere på, hvordan vi som borgere, forbrugere og samfund kan gøre noget effektivt ved den globale
opvarmning, siger Michael Minter, sekretariatsleder i CONCITO.

Klimabarometeret 2015 viser også, at danskerne opfatter grøn omstilling af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre som en forudsætning for fremtidens vækst og velfærd. Samtidig er der stor opbakning til, at omstillingen gerne må koste noget på kort sigt, hvis den giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt.

Der er størst opbakning til den grønne omstilling blandt rød bloks vælgere, men også betydelig opbakning blandt blå bloks vælgere, hvor eksempelvis 55 procent af Venstres vælgere erklærer sig enige i, at omstillingen gerne må koste noget på kort sigt.