Europæisk stop for patenter på planter og dyr endelig på vej

Patenter på planter og dyr, som er forædlet via traditionelle metoder kan nu blive endegyldigt forbudt i Europa.

Europa er ved at være klar til endegyldigt og effektivt at forbyde patenter på planter og dyr. Den øverste appelinstans i den Europæiske Patent Organisation, EPO, tilslutter sig en restriktiv tolkning af patentlovgivningerne.

K O M M E N T A R
Af Erling Frederiksen, No Patents on Seeds! – DK

Patenter på planter og dyr, som er forædlet via traditionelle metoder, kan nu blive endegyldigt forbudt i Europa. Det er resultatet af en afgørelse truffet den 14. maj af the Enlarged Board of Appeal, som er den højeste myndighed i den Europæiske Patent Organisation.

Denne myndighed fastslår, at planter og dyr som er forædlet eller fremavlet ved hjælp af »essentially biological processes« ikke er patentbare. Man gør dog en undtagelse for ansøgninger der er indgivet før juli 2017.

Afgørelsen er i overensstemmelse med den forståelse af den Europæiske Patent lovgivning, som de 38 medlemslande af EPO nåede frem til i 2017.

No Patents on Seeds! er tilfredse med den aktuelle afgørelse, men det er nødvendigt, at der tages politiske initiativer for at at få lukket de nuværende smuthuller i patentbestemmelserne.

Fri adgang og biologisk mangfoldighed

Den frie adgang til den biologiske mangfoldighed er en forudsætning for uhindret og løbende at kunne forædle nye planter som er tilpasset klima, nye sygdomme og vira. Den frie adgang til vores fælles biologiske og evolutionære arv skal ikke kunne kontrolleres, begrænses eller blokeres af patenter, som giver ejendomsret til de planter som er forudsætningen for alt liv.

Friends of the Earth-Tyskland, Arche Noah, Østrig og de danske Frøsamlere og mange flere har sammen med No Patents on Seeds! gennem ti år argumenteret mod patenter på planter som broccoli, tomat, peber, melon og korn. Derfor hilser vi afgørelsen meget velkommen. Det samme gør flertallet af Europas befolkning, politikere, samt gartnere, jordbrugere og forbrugere.

Kendskabet til og viden om forædling af planter (og dyr) skal fortsat være, og udvikle sig som, et fælles gode for alle. Planter og dyr er ikke industrielle ”opfindelser”.

Fremover skal alle traditionelt forædlede planter og dyr være frit tilgængelige for videre forædling. Den evolutionære biologi kræver, at vi bevæger os for blot at stå stille…

Vi håber, at den nye afgørelse sætter en stopper for ti års juridisk kaos og absurde afgørelser fra EPOs side.

Vigtigt at lukke smuthuller

Det er sandsynligt, at de store koncerner som f.eks. Bayer (tidligere Monsanto) vil forsøge at underminere patentlovgivningen for at få kontrol over fødevareproduktionen.

Derfor er det vigtigt, at vi nu får lukket de smuthuller, som de store koncerner har udnyttet de seneste år til at tage patenter på planter og dyr.

Der er grund til bekymring. Den seneste rapport fra No patents on Seeds! viser, at det er nødvendigt at udskille de tekniske opfindelser, som er patentbare, fra de tilfældige mutationsprocesser, som anvendes i de traditionelle forædlingsprocesser.

Vi skal sikre klar jura, retningslinjer og bestemmelser om patentforbuddet, så vi fremover undgår, at de store koncerner kan omgå patentbestemmelserne ved at indføje tekniske kransekager i patentansøgningerne for at få planter og dyr til at fremstå som ”opfindelser”

I rapporten giver vi flere eksempler på, hvorledes de store koncerner har haft succes med at omgå EU’s patentforbud. EPO har f.eks. udstedt patenter på maltbyg (Carlsberg), meloner og salat.

100 patenansøgninger

No patents on Seeds! argumenterer for, at de processer som anvendes i forbindelse med genetiske manipulationer er fundamentalt forskellige dem som anvendes i traditionel forædling. Denne forskel skal formuleres i klare regler og retningslinjer for sagsbehandlingen i EPO.

Der foreligger mere end 100 patentansøgninger på traditionelt forædlede planter og dyr såsom basilikum, peber, maniok og byg, såvel som på kvæg, får og svin.

Hvis en plante eller dyr bliver patenteres, så kan de ikke længere frit anvendes som materiale for den næste forædlingsproces. Med mindre ejeren af patentet giver sin tilladelse – mod betaling!

Adgangen til den biologiske diversitet er forudsætningen for alt forædlings- og avlsarbejde. Se også vores rapport om »Elleve grunde til at forbyde …«på www.no-patents-on-seeds.org

Dette anerkendes også af en af en stor europæisk koncern i afsnit 6 i Rapporten.No patents on Seeds! og vores samarbejdsorganisationer opfordrer politikerne til snarest at tage affære og få iværksat klare regler på patentområdet, så der kommer overensstemmelse mellem EU’s regler og EPOs praksis.