Erika Vinstrup: Stem grønt for os unge og vores fremtid

Erika Vinstrup, Fridays For Future: Problemet ligger ikke hos det enkelte individ, men hos politikere, regering og de store virksomheder. De har al for stor magt og skal holdes fast på deres ansvar for at ødelægge kloden og fremtidige generationers livsbetingelser. Stem grønt for alle os, der endnu ikke har stemmeret. Foto: Gustav Bech

Mange unge oplever de samme frustrationer som mig. Men vi har ikke noget at skulle have sagt. Stem grønt for os og vores fremtid, lød det fra 15-årige Erika Vinstrup, da hun lørdag holdt tale ved Folkets Klimamarch i Aarhus.

FOLKETS KLIMAMARCH – Det er ikke den enkelte person, men de politiske ledere og de store virksomheder, som må påtage sig ansvaret for klimakrisen. De har al for stor magt og skal holdes fast på deres ansvar for at ødelægge kloden og fremtidige generationers livsbetingelser. Stem grønt for alle os, der endnu ikke har stemmeret.

Sådan lød opfordringen fra 15-årige Erika Vinstrup fra Friday for Futures, Østjylland, da hun lørdag holdt tale ved Folkets Klimamarch i Aarhus.

»Jeg er 15 år har og har brugt en del af min skoletid på at få voksne politikere i tale, så jeg ikke blot spilder min tid på at studere og bliver klogere til en fremtid, som jeg måske alligevel ikke får lov til at opleve«, fortalte hun.

»Det lyder måske dramatisk og for følelsesladet, erkendte hun. »Men at vokse op og opdage at min fremtid er – undskyld – »fucked«, er hjerteskærende og laver virkelig rod i dit hoved«.

Stem grønt for os

»Jeg har fået at vide, at det kommende kommunalvalg er det sidste valg, inden Danmark har opbrugt hele vores CO2-budget for dette årti. Skal jeg blot acceptere det og leve med bevidstheden om det? Det kan jeg naturligvis ikke«, fastslog hun.

Erika Vinstrup og mange andre unge føler det grundlæggende uretfærdigt, at de ikke er med til at bestemme, hvilke politikere, der skal træffe de beslutninger, som kommer til at afgøre deres fremtid, men alligevel skal leve med konsekvenserne.

»Det er derfor, vi er her i dag, for vi er mange, der oplever og føler de samme frustrationer som mig. Og vi bliver flere og flere. Problemet ligger ikke hos det enkelte individ, men hos politikere, regering og de store virksomheder. De har al for stor magt og skal holdes fast på deres ansvar for at ødelægge kloden og fremtidige generationers livsbetingelser. Stem grønt for alle os, der endnu ikke har stemmeret«, opfordrede Erika Vinstrup.

Janne Winther er klimaaktivist i Den Grønne Studenterbevægelse. Foto: Gustav Bech

Mange unge stemmer ikke

Janne Winther, der selv er 28 år og klimaaktivist i Den Grønne Studenterbevægelse, opfordrede alle unge til at bruge deres stemmeret ved kommunalvalget 16. november.

»Vi har især brug for alle jer, der er unge. Især blandt de unge er der mange, der ikke bruger deres stemme. Men uden de unges stemme så lader vi de voksne og ældre bestemme, hvordan vores fremtid skal se ud«, advarer hun.

»Kommunalvalget er vigtigt, fordi vores aktivisme er langt mere effektiv, når der sidder politikere i byrådet, som lytter og som selv ønsker at prioritere klimaet. Men de politikere har vi ikke endnu«, understreger hun.

Hun henviser blandt andet til den meget omdiskuterede Marselistunnel, der er på vej. Den skal lede tusindvis af store lastbiler til Aarhus Havn igennem en 1,9 kilometer lang tunnel, som skal forbinde havnen med E45 og gå hele vejen under Marselis Boulevard i det sydlige Aarhus.

»Det er det største anlægsprojekt i Aarhus nogensinde, men det er ikke blevet klimatjekket. Det vil sige, at der ikke er taget højde for, hvad det koster klimaet at opføre den tunnel«, siger Janne Winther.

Vi er hele tiden et skridt bagud

Også Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening og formand for lokalforeningen i Aarhus, opfordrede til at stemme grønt ved kommunalvalget 16. november.

»Alt for meget er uforandret og alt for lidt er sket i vore bestræbelser på at standse den menneskeskabte, globale opvarmning, som buldrer derudad med uformindsket styrke. Det er som om, vi hele tiden er et skridt bagud i kampen for at redde verden«, sagde han.

Den grønne omstilling handler nemlig ikke bare om nye teknologiske quickfixes, der vil gøre det muligt at opretholde det liv vi kender. Den handler lige så meget om fundamentale forandringer i samfundet og i vores egne liv. Og så handler den om at sætte naturen først som en grundlæggende forudsætning for vores gøren og laden.

»Når vi i Danmark forbruger som om vi havde fire planeter til rådighed, og resten af verden halser bagefter i ønsket om det samme, så siger det sig selv, at situationen er uholdbar«, sagde Sebastian Jonshøj.

Han var dog stærkt opmuntret af en undersøgelse foretaget af Epinion og Danmarks Naturfredningsforening, som viser, at klima, natur og miljø rangerer højst på de aarhusianske vælgeres dagsorden.

»Det er et vink med en vognstang, som kandidaterne til Byrådet ikke kan sidde overhørig, og det kan tolkes som et udtryk for en øget folkelig bevidsthed om de overhængende udfordringer vi står overfor, også i Aarhus. Det vækker håb om forandring, sagde Sebastian Jonshøj.

Han mener, at vi er nødt til at mobilisere alle samfundets institutioner og aktører og tage alle midler i anvendelse.

»Vi behøver den politiske rammesætning og de store strukturelle forandringer, som skal tilvejebringe mulighederne og forudsætningerne – og om nødvendigt sætte begrænsningerne. Og vi behøver den folkelige og individuelle handling, som udmønter
intentionerne i praksis og tilstræbe et fælles fodslag, hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om sammen at nå målet i tide«, understregede han.

Sebastian Jonshøj: Klima, natur og miljø rangerer højest på de aarhusianske vælgeres dagsorden. Foto: Gustav Bech