Syret at jeg er med til at ødelægge min egen planet

Hvert år importer Danmark soja fra et samlet areal, der svarer til Sjælland og Falster. Størstedelen importeres fra Argentina og Brasilien, hvor regnskoven fældes og brændes af for at skaffe jord nok. Foto: Pixabay

Vi skal spise mindre kød og meget mere plantebaseret. En udfasning af import af soja fra Sydamerika vil automatisk reducere dyreproduktionen i Danmark.

Af Erika Vinstrup

Skoleelev, klimaaktivist i Fridays for Future, Østjylland

I Danmark importerer vi ekstreme mængder soja, men hvis den ikke er til alle plante-æderne, hvem er det så til?

Faktisk går 95% af den danske import af soja til dyrefoder, især til grise. Det er kun 5% af den soja, vi importerer, der går til planteæderen, altså personer der spiser plantebaseret.

Jeg ville da tro, at når over 79,8% af Danmarks landbrugsareal allerede var afsat til dyrefoder som fx korn, majs, roer, raps og græs, at der var dyrefoder nok. Alligevel bliver der importeret over 1,7 million ton soja til dyrefoder hvert år, produceret på et areal større end Sjælland og Falster tilsammen. Det er jo ekstremt mærkeligt.

Den danske import af sydamerikansk soja til dyrefoder bidrager til truslen om total udryddelse af regnskoven, da større og større områder afskoves for at gøre plads til sojamarkerne. Regnskoven er hjemsted for en stor diversitet af arter og desuden mange oprindelige befolkninger, som kan se frem til at miste deres hjem og livsgrundlag som følge af sojaproduktionen.

Syret at jeg er med til at ødelægge min egen planet

At jeg som menneske er med til at bidrage til at ødelægge min egen planet er jo syret. Men det værste er, at det kun er noget, jeg har opdaget gennem research.

Ingen har nogensinde sagt, »Hey, ved du godt, at det kød, du spiser, bidrager til at destruere en hel masse dyrearters hjem og i sidste ende udrydde dem?«

Selvfølgelig har ingen sagt det til mig, for hvor skulle de vide det fra?

Hvis du ved, hvor meget det ødelægger og ikke gør noget, så er det enten, fordi du tjener på den her skrækkelige import af soja, eller at du bare simpelthen er ligeglad med verden omkring dig og de langsigtede konsekvenser.

Men hvis den kæmpe import af soja til dyrefoder skal udfases og biodiversiteten bevares, hvad skal jeg så gøre? Miljøorganisationer og videnskaben viser, at den eneste løsning på problemet er, at vi udfaser importen af Sydamerikansk soja til dyrefoder totalt.

Markant mindre dyreproduktion

Der kan produceres planteprotein til dyrefoder både indenfor de danske grænser og rundt omkring i Europa, men det vil ikke være nok, hvis vi insisterer på at opretholde den enorme animalske produktion. Dvs. at en udfasning af import af Sydamerikansk soja nødvendigvis også indebærer en markant mindre dyreproduktion.

Det ville også stemme overens med FN’s Miljøprogram, der ved flere lejligheder har foreslået en drastisk ændring inden for kostsammensætningen. Vi skal spise mindre kød og meget mere plantebaseret, så vi sammen skaber et mangfoldigt, bæredygtigt og sundt alternativ. Og gøre det til en rettighed.