Enhedslisten og Alternativet vil tvinge København til at købe grønt

Line Barfod, Enhedslistens Overborgmesterkandidat i København. Pressefoto: Katinka Klinge

En intern CO2-pris skal anvendes, når landets kommuner køber ind. Det skal tvinge dem til at tage de klimarigtige valg, lyder en anbefaling fra Klimabevægelsen.

Klimabevægelsens hovedanbefaling til lokalpolitikerne er en intern CO2-pris på alle indkøb og investeringer. Det skal omdanne indkøb for mere end 382 milliarder kroner årligt fra sort til grøn.

I København har Enhedslistens overborgmesterkandidat, Line Barfod, taget anbefalingen til sig, og vil nu fremsætte forslag om en indførelse af en intern CO2-pris i borgerrepræsentationen. I et interview i Dagbladet Information forklarer Line Barfod hvad formålet med den interne CO2-pris er:

»En intern CO2-afgift i Københavns Kommune skal føre til, at man regner indkøb, som om der var en CO2-afgift på. Hvis kommunen med sin kæmpe indkøbsmuskel begynder at efterspørge produkter med meget mindre CO2-udledning, så kan det være en måde at få omlagt produktion på.«

Forslag i Aarhus og Middelfart

Den samme opfattelse har man i Middelfart, hvor borgmester Johannes Lundsfryd Jensen fra Socialdemokratiet også arbejder med en intern CO2-pris.

I Aarhus har byrådsmedlem Liv Gro Jensen fra SF netop har sendt et forslag til byrådsbehandling om at indføre en intern CO2-pris. Ifølge Klimabevægelsen skriver Liv Gro Jensen skriver i forslaget at:

»Vi vil med dette forslag lave en tilføjelse til en i forvejen ambitiøs politik. Med en intern CO2 afgift vil det blive nemmere og mere gennemskueligt at vægte klima lige så højt som pris ved indkøb og udbud«.

Klimabevægelsen er glad for at bidrage til at give byrådskandidater rådgivning og bud på effektiv klimapolitik. Særligt i København er det vigtigt, da det er landets største by og CO2-udleder. Nu er håbet, at endnu flere lokalpolitikere kommer med ombord, for tiden er ved at løbe ud, lyder det fra sekretariatsleder Frederik Roland Sandby.

»Vi har brug for et kursskifte i København, hvis hovedstaden skal meldes ordentligt ind i klimakampen. Det er meget tydeligt, at både Enhedslisten og Alternativet er indstillet på dreje på roret. I Klimabevægelsen håber vi på at flere partier tilslutter sig dette gode forslag, som skaber målbare CO2-reduktioner i dag. Det er livsnødvendigt at København sadler om, da kommunen kan bidrage stort til at redde fremtiden, og det er særligt vigtigt, da Christiansborg stadig nøler.«

Mere end 1.000 lokalpolitikere ønsker en intern CO2-pris

På detsidstevalg.dk er Klimabevægelsen som del af Klimakoalitionen for KV21 med til at vise, hvilke politikere som netop ønsker at indføre en intern CO2-pris.

På hjemmesiden kan vælgerne spørge deres lokalpolitikere direkte om den interne CO2-pris, og det er nu mere end 1.000 byrådskandidater, som har svaret ja.

Ambitionen er at få endnu flere kandidater til at sige ja til vælgernes spørgsmål om en intern CO2-pris, sådan at vi officielt kan erklære kommunalvalget til et klimavalg.

Folkets Klimamarch den 6. november

Også på lørdag vil kravet om en intern CO2-pris være et centralt krav, når tusindvis af vælgere samles for at deltage i Folkets Klimarch: Valget 2021. Klimamarchen finder sted i mere end 25 danske byer.