Varmt vand fra undergrunden skal give grøn varme i Aarhus

Kun 0.1 procent af den samlede mængde vedvarende energi i Danmark kommer fra geotermi. Der eksisterer tre geotermianlæg: Et på Amager i København, et i Thisted i Nordjylland og et i Sønderborg i Sønderjylland. Grafik: Energistyrelsen

GEOTERMI – Under den danske muld findes Danmarks næste teknologieventyr, der kan give grøn og stabil varme i danske radiatorer. Nu etableres Danmarks første anlæg i storskala, som kan producere geotermisk varme nok til at dække forbruget i ca. 35.000 huse i Aarhus.

Der findes enorme reservoirer af varmt vand i Danmarks undergrund. Nu skal vandet pumpes op af jorden og forsyne danske boliger med fjernvarme fra en grøn og stabil energikilde. Det sker i forbindelse med Danmarks første geotermianlæg i storskala, der skydes i gang i Aarhus. Fjernvarmeselskabet i Aarhus – AffaldVarme Aarhus – skal sammen med geotermioperatøren Innargi A/S stå for det store projekt.

Et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har banet vejen for det nye energieventyr, der har stort potentiale i især Danmarks største byer. Projektet forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

Stort potentiale

»Vi har set, hvordan andre teknologier som vind- og solenergi har udviklet sig til i dag at være fuldt ud konkurrencedygtige – nu er turen nået til geotermi. Geotermi har den åbenlyse fordel, at vandet kan pumpes op uanset, om det blæser eller solen skinner. Det er altså ikke bare en grøn varme – den er også stabil året rundt. Derfor ser jeg et stort potentiale i geotermi for klimavenlig kollektiv varmeforsyning i ikke mindst de større byer i Danmark. Det betyder samtidig, at vi vil kunne skrue ned for brugen af andre brændsler som for eksempel biomasse«, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Anlægget i Aarhus får en kapacitet svarende til varmeforbruget for 35.000 huse, men geotermi har et langt større potentiale – både i Danmark og udlandet. I Danmark vurderes geotermi i praksis at kunne dække op mod 15-20 pct. af varmebehovet.

»Det er en stor grøn nyhed, at landets næststørste by nu får geotermi i stor skala – uden at det koster varmekunderne ekstra«, siger klima-og energiordfører for SF, Signe Munk.

»Det gør den grønne omstilling mere bæredygtig, og det betyder et langt mindre behov for at brænde træ af. Man kan kun glæde sig og håbe at der også snart kommer geotermi i København og omegn, hvor der ligeledes er masser af varmt vand dybt nede i jorden«.

Rigtig og vigtig klimaløsning

»Enhedslisten har i mange år arbejdet for anvendelse af geotermi. Og det er yderst glædeligt, at det nu er lykkedes at komme videre med geotermi til Århus. At udnytte det varme vand i undergrunden til bæredygtig fjernvarme er en rigtig og vigtig klimaløsning. Ud med de importerede træpiller og ind med vores varme vand fra undergrunden. Jeg håber, at de erfaringer man opnår i Århus kan udbrede geotermien til andre steder i Danmark og i udlandet«, siger Enhedslistens klima- og energiordfører Søren Egge Rasmussen.

»Det er en god dag for klimaet og varmekunderne i Aarhus. Den energikrise vi – lige nu – er vidne til kræver meget mere bæredygtig fjernvarme«, siger Andreas Steenberg, politisk ordfører for Radikale Venstre.

»Geotermi bør være en hjørnesten i vores varmeforsyning, så aarhusianerne kan få grøn varme i radiatorerne, og når vi skal sende gasfyr på pension i resten af landet. Sagt på godt jysk, er det ik’ så ringe endda, når det både er godt for pengepungen og klimaet«, siger han.