Det bliver lettere at købe æg og fjerkræ ved stalddøren

Økologiske æg tegner sig for 71 procent af salget i Irma. Foto: Pixabay

Fødevareministeren lemper reglerne for stalddørssalg, så det bliver lettere at købe nylagte æg og friske fjerkræ hos din lokale hobbyavler eller landmand.

STALDDØRSSALG – Fra og med påske bliver det lettere at købe æg og rensede gæs, ænder og kyllinger ved stalddøren eller fra en bod ved gården. Også lokale butikker og restauranter får lettere ved at købe direkte hos landmanden.

Mulighederne bliver udvidet, fordi fødevareminister Rasmus Prehn har ændret reglerne for blandt andet stalddørssalg.

– De hidtidige grænser for salg har været med til at lægge en dæmper på forbrugernes muligheder for at købe lokale råvarer i landdistrikterne. Og samtidig har reglerne gjort det vanskeligt for lokale ildsjæle og mindre fødevareproducenter at få en fornuftig forretning ud af deres salg, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Må sælge 300.000 æg fra 1.000 høns

De mere lempelige regler trådte kraft 26. marts 2021. Fremover må en ægproducent sælge godt 300.000 æg fra 1.000 høns årligt i stedet for de 100.000 æg fra 500 høns, som hidtil har været grænsen for stalddørssalget.

En lokal producent af gæs, ænder og kyllinger må sælge op til 2.000 fjerkræ om året mod tidligere 500 fjerkræ. I begge tilfælde behøver producenterne ikke tage flere salmonellaprøver end før.

Nok så vigtigt kan mange forbrugere nu også slippe for selv at rense gåsen til Mortensaften for tarme, kråse og hjerte. Den opgave må den lokale fjerkræproducent også tage sig af uden først at skulle registrere sig som detailhandelsvirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

De nye, lempeligere danske regler er baseret på risikovurderinger fra DTU Fødevareinstituttet, oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.