Jægerne skyder 1,7 mio. fugle og udsætter 1,2 mio skydefugle

På farmen ved Viborg opdrættes fasaner og andre skydefugle. Foto: Colourbox

Udsætning af skydefugle bør stoppe. Jægerne bør i stedet for at skyde udsatte fugle overveje at gå ned i et skydetelt og nedskyde papfigurer af kyllinger og ænder, og så købe en frossen and eller kylling på vejen hjem fra jagten.


KOMMENTAR
Af Søren Wium-Andersen, biolog

Udsætningen af opdrættede fugle til jagt er blevet aktualiseret af et udbrud af fugleinfluenza ved Viborg kort efter nytår, der resulterede i, at en besætning på cirka 4000 ænder og 5000 fasaner samt gæs og høns er blevet slået ned. Da der var en lignende situation i 2016 med fugleinfluenza estimerede Fødevarestyrelsen, at udbruddet havde kostet godt og vel 100 millioner.

I 2019 viser vildtudbyttestatistikken, at der blev skudt 1.878.944 stykker vildt her i landet. Heraf var de 1.689.217 fugle. Der blev samtidigt udsat i størrelsesordenen 1.200.000 opdrættede fugle til jagtformål, de såkaldte skydefugle. Heraf var de 800.000 fasaner, mens nye oplysninger tyder på, at der også blev udsat måske 386.000 gråænder og måske 30.000 agerhøns.

Selvom en opgørelse over udviklingen af de danske jagtbare fuglearter viser, at bestandene i dag for 17 arters vedkommende er blevet reduceret med fra 35% – 89% siden 1991, så bør denne reduktion af biodiversiteten ikke kompenseres gennem udsætningen af 1,2 mio. opdrættede skydefugle. For de udsætninger skader direkte biodiversiteten.

Gå ned i et skydetelt

Jægerne burde i stedet for at skyde udsatte fugle overveje at gå ned i et skydetelt og nedskyde papfigurer af kyllinger og ænder, og så købe en frossen and eller kylling på vejen hjem fra jagten.

Det er på tide, at politikerne overvejer, hvor meget disse omfattende udsætninger af skydefugle reelt skader den danske biodiversitet. Jægernes afskydning bør begrænses til at høste det naturlige overskud i naturen.