De konservative er på vildspor, når de vil have mink tilbage

De konservatives forslag om at genindføre minkhold strider mod god dyrevelfærd, og sund fornuft, mener landbrugsrådgiver Pernille Fraas Johnsen, World Animal Protection. Pressefoto: WAP

MINK / Konservativ landbrugsordfører vil genstarte minkerhvervet, men det strider mod loven, og er både uetisk og uigennemtænkt, mener dyrebeskyttelsesorganisation.

Konservatives landbrugsordfører, Per Larsen, foreslog tidligere i denne uge at genstarte mink-erhvervet i Danmark efter corona-restriktionernes ophør.

Men det er både tåbeligt og i strid med den dyreværnslov, som Konservative selv har vedtaget, mener World Animal Protection Danmark:

»Det strider mod al sund fornuft, når Per Larsen og Konservative foreslår at genopstarte minkerhvervet. Partiet har sammen med et stort flertal i Folketinget vedtaget en ny dyrevelfærdslov, der fastslår, at man skal tage hensyn til dyrs ‘adfærdsmæssige og fysiologiske behov’. Det er ganske enkelt ikke muligt med mink-produktion, som vi har kendt den i Danmark hidtil«, siger Pernille Fraas Johnsen, phd. og senior landbrugsrådgiver i World Animal Protection.

Hun peger også på, at det forventes, at EU i løbet af få år vil indføre forbud mod minkhold. Alene derfor er det tåbeligt at genindføre erhvervet, mener hun.

Dyreetisk Råd: I strid med god dyrevelfærd

Ifølge dyrebeskyttelsesorgansiationen strider det både mod den nye lovs ånd og bogstav, at starte mink-produktionen igen.

I dyrenes nye grundlov står der i paragraf 2, at:

»dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe

Og det er ikke kun loven, der gør det umuligt at holde mink under de forhold, man kender fra tiden før corona-forbuddet. Også de biologisk/videnskabelige og dyreetiske argumenter taler mod en genindførelse af mink-erhvervet.

Sidste år vedtog Dyreetisk Råd en anbefaling, der slog fast, at det er i strid med god dyrevelfærd at holde mink, som det har været praktiseret i Danmark indtil det nuværende forbud, der er begrundet med frygten for spredning af corona-virus.I forbindelse med minkhold konkluderede Dyreetisk Råd, at minkhold strider mod god dyrevelfærd og skrev i rådets udtalelse om mink-erhvervet:

»Meget restriktive former for dyrehold kan derfor ikke anses for tidssvarende og dyrevelfærdsmæssige forsvarlige med den nuværende viden om dyrs adfærdsmæssige behov«.

Etikken, biologien og fornuften er på dyrenes side

»Både etikken, biologien og fornuften er altså på dyrenes side her, for det er et faktum, at minken er et solitært og semi-akvatisk rovdyr, som har brug for meget plads og adgang til vand, og disse behov tilgodeses på ingen måde i små minkbure«, siger Pernille Fraas Johnsen.

»Mange lande har allerede taget konsekvensen og har forbudt minkproduktion, og det er helt oplagt at Danmark følger efter netop nu, hvor der i praksis ikke er aktive minkproducenter«, mener hun.

»Det er uigennemtænkt og giver simpelthen ikke mening at genoptage en minkproduktion, der åbenlyst er ude af takt med god dyrevelfærd, og som sandsynligvis vil blive forbudt i EU inden for de næste par år. Derfor er en genopstart af den danske minkproduktion, hverken fair over for minken eller de minkproducenter, der med al sandsynlighed ville blive nødt til, at lukke ned igen indenfor de følgende år«, siger Pernille Fraas Johnsen, World Animal Protection.