Den store svinepandemi i 2024 satte for alvor skred i omlægningen af landbruget

Det var den store svinepandemi i 2024, der for alvor satte skred i omlægningen i landbruget. Den store koncentration af svin udløste covid 24-pandemien. Foto: Colourbox

Mit oldebarn er heldigvis meget nysgerrig og spørger meget til alle de store forandringer, der er sket siden omstillingen for alvor satte ind i 2023. Da var hun ikke født, men nu i 2035 er hun 10 år og er et barn af den nye tid.

Af Knud Anker Iversen, miljøkonsulent

Mit oldebarn er heldigvis meget nysgerrig og spørger meget til alle de store forandringer, der er sket siden omstillingen for alvor satte ind i 2023. Da var hun ikke født, men nu i 2035 er hun 10 år og er et barn af den nye tid.

Der er heldigvis meget at fortælle og lytte til. Omstillingen skete på flere niveauer – i by og på land – og var drevet af, at stadig flere oplevede det uholdbare i, hvordan vi havde fået os indrettet. Et vigtigt skridt var da der kom konkrete ting, man kunne henvise til. Fx kom til det at stå mere og mere klart, hvor tåbeligt det var, at vi havde indrettet byerne på bilernes betingelser med støj, luftvejslidelser, tidlig død, utryghed.

Det stod først for alvor klart, da vi fik begrænset de store gennemkørende veje i København, og hvor byboerne hurtigt tog det nye byrum til sig. Fik revet asfalten op og sikrede genanvendelse i byggeindustrien. Hvor asfalten var før, blev der plantet træer, frugtbuske og grøntsager. De opmuntrende historier om den fredeliggjorte by spredte sig, og andre mindre byer bød ind og kæmpede for en fredeliggørelse af byen.

Man når langt på en elcykel

Bilerne, hvoraf hovedparten drives på el, eksisterer skam stadig her i 2035, men deres rolle er begrænset til de områder, hvor der ikke er alternative kollektive transportmuligheder – og så er delesystemet meget mere udbredt, end det var dengang. Man når langt med en cykel – specielt når der er strøm på, og den ændrede infrastruktur – der ikke kun var i Danmark –  gav et boost for producenter af kreativ varetransport som udvidede ladcykler. Politikerne forstod lykkeligvis, at det er en klog investering at bruge mange penge i at sikre den kollektive transport. Der er efterhånden i bymæssige omgivelser et veludbygget kollektivt transportnet.

Behovet for transport af varer er faldet markant i kraft af den stærkt øgede grad af lokal fødevareproduktion. Mange flere flader i byen, hvor der før var p-pladser er nu inddraget til haver, og ude i industriområderne ser vi nu flere steder vertikal produktion af fødevarer i flere etager.

Hovedparten af vore fødevarer kommer dog fra landbruget, der med den store jordbrugsreform i 2025 for alvor er kommet på banen med produktion af fødevarer direkte til mennesker. Mit oldebarn synes, at det var fjollet, at vi dengang brugte 80% af arealet til at lave mad til især grise, som vi så slagtede og solgte til udlandet. Nu er størsteparten af arealerne omlagt til fødevareproduktion direkte fra jord til bord eller med leverance til forarbejdning på de tidligere slagterier.

Den store svinepandemi i 2024

Det var den store svinepandemi i 2024, der for alvor satte skred i omlægningen i landbruget, da den store koncentration af svin blev kilde til covid 24-pandemien. Rigtig mange svin måtte – som mink i 2020 – slås ned af hensyn til menneskene, der ikke havde resistens i forhold til luftbåren vira fra de store svinestalde.

Dyrene i landbruget er ikke udfasede, men i dag indgår de i det regenerative landbrug, hvor de sikrer at jorden holdes sund og gødes i et konstant sædskifte. Vi kan altså stadig købe kød, men det indgår i dag som et luksuskrydderi til maden, der primært af baseret på en meget alsidig produktion af grøntsager, og så ser vi et ganske stort udbud af kødsmagende produkter produceret på basis af svampe og positive bakteriestammer.

Jordbrugsreformen i 2025 satte for alvor en stopper for den fortsatte tendens til, at landbrug blev mere og mere koncentreret i stadig større brug. Der skete en udstykning af de store gårde i mindre brug, der således gav mulighed for at flere byboere kunne søge mod landet og leve af at producere fødevarer i et samspil med de nærliggende bysamfund, som ellers havde oplevet en stigende affolkning.

Mit oldebarn spørger hver gang til al balladen, der gik forud – for det var jo ikke en gnidningsfri omlægning, der skete i Danmark og i nabolandene. Der var modstand og især i begyndelsen var den meget højtråbende – især på de sociale medier, men da vi i stigende grad begyndte at se hinanden i øjnene og spørge til, hvad det egentlig var for et samfund, vi ønskede, viste det sig, at de meget højtråbende modstandere af nytænkningen især var end del af et stadigt svindende mindretal.