Wermelin: Slut med at indfange fredede sommerfugle

Dagpåfugleøje er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er udbredt i næsten hele Europa. I Danmark findes den over hele landet, selv på mindre øer. Dagpåfugleøjen strejfer en del om og kan både ses i det åbne land og i villakvarterer, hvor der er mange blomster. Foto: Colourbox

Miljøminister Lea Wermelin vil sætte en stopper for indfangning af 33 truede sommerfuglearter. Det sker på baggrund af en ekspertvurdering fra Aarhus Universitet.

NATUR – Der er blevet færre af et af naturens farverige forårstegn. En stor del af Danmarks sommerfugle er i tilbagegang, og flere arter er helt forsvundet herhjemme. Derfor vil miljøminister Lea Wermelin nu frede 33 sommerfuglearter mod indfangning. 

Beslutningen bygger på en ekspertvurdering fra Aarhus Universitet af, hvilke sommerfuglearter der kan få gavn af et forbud mod indfangning. Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet bakker op om forbuddet.

– Vores natur er i krise, og mange sommerfugle er i risiko for helt at forsvinde herhjemme. I den situation kan vi ikke tillade, at sjældne sommerfugle jages og indsamles, siger miljøminister Lea Wermelin.

Hun er godt klar over, at man ikke med et slag får vendt årtiers tilbagegang til fremgang ved hjælp af forbuddet.

»Den største trussel mod danske sommerfugle er, at levesteder forringes eller forsvinder, så der skal meget mere til. Derfor er vi også ved at indføre et forbud mod, at der sprøjtes og pløjes på nogle af de enge, som kan være vigtige levesteder for sommerfugle og andre arter. Det kræver en stor indsats, hvis vores natur skal på fode igen, og et forbud mod indsamling af sommerfugle er et skridt på vejen«, siger miljøministeren.

To dømt i Norge for at indfange truede sommerfugle

Forbuddet kommer i kølvandet på en sag, hvor to danskere er blevet dømt i Norge for at indfange stærkt truede sommerfugle. I Danmark har der hidtil kun har været et forbud mod at indfange et lille antal arter, der var omfattet af habitatdirektivets strenge beskyttelsesordning.

Hos WWF Verdensnaturfonden har det længe været et ønske, at man fredede sårbare sommerfuglearter mod indfangning.

»Dagsommerfuglenes vedvarende tilbagegang er en tydelig indikator på, at det står skidt til i dansk natur – så fredningen er meget kærkommen. Det er noget, vi har arbejdet for længe, og vi kan kun være tilfredse med, at ministeren og ordførerne har lyttet til os, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Den nye fredning sender et klart signal om, at Danmark vil kæmpe for at rette op på den negative udvikling i vores biodiversitet, mener han.

Støttepartier bakker op

Også regeringens støttepartier bakker op om, at en række truede sommerfugle skal beskyttes mod indfangning.

»Vores natur og de sårbare arter i den har krav på bedre beskyttelse. Med forbuddet tager vi nu det krav alvorligt«, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen.

»Vi skal gøre alt, vi kan, for at de sjældne sommerfugle i fremtiden stadig findes i vores natur og ikke kun på museer«, lyder det fra Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

»Sommerfugle, som engang fandtes i store dele af landet, er i dag næsten helt væk. Det er en udvikling, vi må og skal vende«, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

»Vores klode er under pres, og de mest fantastiske arter forsvinder for øjnene af os. Derfor er der brug for, at vi tager naturen i forsvar«, siger Alternativets eneste repræsentant på tinge, Torsten Gejl.

Har vurderet 113 dagsommerfugle

I alt har Aarhus Universitet vurderet 113 dagsommerfugle. For 33 af arterne har vurderingen været, at indfangning kan gå ud over artens udvikling i Danmark.

Indfangningsforbuddet tæller sommerfugle, der er i høj risiko for at uddø, eller som kun findes meget lokalt – som den kritisk truede sortplettet bredpande, der nu kun findes i Søholt Storskov på Lolland. Derudover omfatter forbuddet en række sommerfugle, der allerede er forsvundet fra Danmark, og hvor en eventuel genetablering kan trues af indfangning.

Miljøministeren sender en ny bekendtgørelse med indfangningsforbuddet i offentlig høring i dag. Forbuddet forventes at træde i kraft i løbet af sommeren. Overtrædelse af forbuddene vil kunne medføre bødestraf og under skærpende omstændigheder fængsel i et år.