Vilde marsvin udnyttes kommercielt af havcenter

Freja, der har været indespærret i 23 år ses her i det lille havnebassin. Foto Solbritt Beranek / World Animal Protecton

Sund & Bælt i Kerteminde møder kritik, fordi havcentret holder vilde marsvin indespærret i et lille havnebassin og udnytter dem kommercielt. Dyrene bliver også udsat for ekstremt høje lydpåvirkninger, som kan skade dyrene.


Et havcenter i Kerteminde holder vilde marsvin indespærret i et lille havnebassin og lader dem optræde for publikum. Her er de dømt til at svømme i cirkler dagen lang resten af livet i stedet for at boltre sig i Storebælts bølger sammen med deres artsfæller.

Samtidig udsættes marsvinene ifølge en ekspert for skadelige forsøg med ekstremt høje lydpåvirkninger, der risikerer at gøre dyrene helt eller delvis døve og dermed berøve dem deres vigtigste sanseapparat, hørelsen, som de bruger konstant, når de jager, dykker og møder artsfæller.

Kritikken kommer fra Danmarks førende ekspert på området.

»De unge marsvin, Saga og Eskild, bør sættes fri og hverken udsættes for skadelige lydforsøg eller fremvises ved shows,« siger Birgith Sloth.

Hun er en uafhængig havbiologisk konsulent, medlem af Rådet for dyreforsøg og i en årrække var hun desuden en af Danmarks repræsentanter i den internationale hvalfangstkommision.

»Det er helt uacceptabelt, at dyrene bliver brugt til shows, og det er ganske enkelt en forældet tankegang at udnytte vilde dyr på den måde«, siger Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Danmark.

Forbudt at lave forsøg med vilde dyr

Fjord & Bælt har i mange år forsket i forskellige danske havdyr, og har samtidig trænet og dresseret vilde marsvin, så de kan optræde for betalende gæster og skoleklasser.

Men både forsøgene og fremvisningen af de vilde hvaler, der er indfanget i Storebælt, er en øm tå for det statsstøttede center.

Ifølge internationale aftaler om behandling og beskyttelse af vilde dyr, er det forbudt at foretage forsøg med dyr fanget i naturen.

Der kan kun dispenseres, hvis der er tale absolut nødvendig artsbevarelse, hvilket der ikke er tale om her. Alligevel har Miljøstyrelsen under Miljøministeriet gang på givet dispensation til, at centeret kan beholde vilde marsvin og lave forsøg på dem. Som det eneste land i Europa.

De tre nuværende marsvin hos Fjord & Bælt er født i det fri, men bifanget i bundgarn, og derefter indbragt til centeret i Kerteminde.

Kritikken koncentrer sig om tre hovedpunkter:

  • Danmarks eneste hval-art udsættes for skadelige forsøg, der risikerer at gøre dyrene helt eller delvis døve.
  • Indespærringen i et lille havnebassin strider mod al god dyreetik og de vilde dyrs naturlige behov
  • Dyrene udnyttes til fremvisning og show, hvilket er et brud på loven om beskyttelse af vilde dyr

Optræder for betalende gæster

Ifølge World Animal Protection holder Fjord & Bælt de tre marsvin indepærret i et lille havnebassin.

Det drejer sig om Freja, der har været i centeret i 23 år samt de to unge marsvin, Saga og Eskild, der blev fanget i september og november 2020.

Siden fangsten er de vilde marsvin blevet dresseret og trænet, så forskerne lettere kan lave forsøg på dem, og samtidig bliver dyrene året rundt brugt i shows for betalende gæster.

Lydpåvirkninger op til 210 decibel

Det rejser en række kritiske spørgsmål, som biolog Birgith Sloth nu kommenterer i kølvandet på den kampagne som World Animal Protection i Danmark har ført siden december, for at få sat Saga og Eskild fri.

»Allerede i 60’erne og 70’erne blev der i Danmark lavet dækkende og grundige forsøg, samt grundige lydundersøgelser de seneste årtier på marsvin i naturen. Forsøgene i Fjord & Bælt er helt unødvendige. Det er galimatias, og de udnytter ganske enkelt deres forskning til at lave shows med marsvinene,« siger Birgith Sloth.

Hval-eksperten fortæller også, at Fjord & Bælts forsøg er skadelige for marsvinenes vigtigste sanseapparat, hørelsen, som de bruger konstant, når de jager, dykker og svømmer over lange afstande for at møde hinanden og deres mager.

I centeret udsættes marsvinene for lydpåvirkninger på op til 210 decibel, og ifølge inspektioner hos Fjord & Bælt har tidligere marsvin i centeret pådraget sig alvorlige høreskader.

Ifølge Birgith Sloth har centeret selv oplyst, at det ældste marsvin Freja har permanent hørenedsættelse.

Indstil forsøgene og slip marsvinene fri

World Animal Protection Danmark appellerer på den baggrund til Fjord & Bælt om at indstille deres forsøg og slippe de to unge marsvin, Saga og Eskild fri snarest muligt.

Gitte Buchhave, der er direktør i World Animal Protection i Danmark, opfordrer Sund & Bælt i Kerteminde til at indstille de skadelige forsøg.

»Vi må træde i karakter og indse, at det ikke længere er i orden at udnytte dyr kommercielt og mindst ligeså uacceptabelt at bruge dem til tvivlsom forskning. Vi har ingen ret til at dømme de unge marsvin til indespærring på livstid, og de skal sættes fri så hurtigt som muligt«, siger Gitte Buchhave.


SKRIV UNDER: Du kan støtte World Animal Protection underskriftsindsamling, der har til formål at få frigivet de to unge marsvin Saga og Eskuild. Den skal samtidig få miljøminister Lea Wermelin til at sikre, at der ikke gives dispensation til at der laves forsøg fremover.

Gitte Buchhave: Det er helt uacceptabelt, at dyrene bliver brugt til shows, og det er ganske enkelt en forældet tankegang, at udnytte vilde dyr på den måde.