Vi har brug for flere mønsterbrydere

Hvis alle på kloden skulle leve, som vi gør i Danmark, så skulle der fire jordkloder til. Foto: Pixaby

Værdierne er i skred, og vi kigger rundt for at finde mennesker med værdier, vi kan spejle os i. Der er dem, der stikker ud, der er med til at tegne fremtiden.

K O M M E N T A R
Af Knud Anker Iversen, miljøkonsulent

Når godsejerparret på Øllingsøe gods på Lolland, Helge Danneskjold-Samsøe og Karin Pagter Duparc, skal holde møde med de øvrige godsejere fra tolvmandsforeningen serverer de svampepostej og rødbedebøffer. Den slags kost er de øvrige deltagere ikke vant til, ligesom godsets økologiske produktion er uvant for dem. Men de kommer, spiser med og hører om godsets drift.

Her er tale om modige mønsterbrydere, idet godset før var drevet konventionelt og ingen i slægterne bagud udelukkende levede vegetarisk. Der står respekt omkring dem, da de 100% står ved det, de gør og er dedikerede.

En anden mønsterbryder er familien Jeppe Fisker Jørgensen og Lena Schultz zur Wiech, der bor i Birkerød. De har besluttet at de – med deres to børn – vil have en tilværelse hvor al transport foregår uden brug af bil.

De har bare indrettet sig på, at bilen ikke er en del af deres transport, og de trives med det. Også de mærker omverdenens rynkede pandebryn og hovedrysten. Man kan da ikke bo i bilbyen Birkerød og så ikke have bil.

Trodser tiden og prisen og tager toget

Rasmus Willig mødtes med mistænksomhed, da han insisterede på komme til en konference i Norge med tog. En rejse, der tog fire gange så lang tid og var otte gange dyrene, end hvis han tog flyet.

Vi har flere mønsterbrydere i Danmark. Mennesker som gør ting, der af omgivelserne vil blive betegnet som tosset, fanatisk, naivt og upassende.  

Når vi ser tilbage på historien er det netop de, der stak ud og gjorde de »forkerte« ting, der kom til at tegne fremtiden, fordi de med deres dedikation og gode eksempel blev inspiration for andre og fik stadig flere og flere til at slutte op – og så blev trenden en anden.

Tænk på de første cafeer, der insisterede på, at de ikke ønskede røg indendørs. Også de blev udskammet og gjort »menneskefjendske«. Nu er billedet vendt, når det gælder røg.

Tænk på de mennesker i begyndelsen af sidste århundrede, insisterede på at automobilen var bedre end hestevognen. De blev latterliggjort og betegnet som naive. I dag ser vi ikke mange hestevogne i trafikken.

I 1700-tallet gik alle mænd med paryk. Det var stærkt afvigende at vise sit hår, indtil de første mønsterbrydere tog parykken af.

Sætter ny norm

Der er masser af eksempler gennem historien på, hvordan modige mønsterbrydere sætter en ny norm, og hvor man efterfølgende kan undre sig over, hvordan man kunne holde de gamle sære ordninger ud.

Netop den tid, vi lever i, åbner op for mønsterbrydere på en række områder. Det hænger sammen med, at vi – med de stadig mere presserende kriser – står mere og mere famlende såvel som enkeltpersoner som samfund. Værdierne er i skred, og vi kigger rundt for at finde mennesker med værdier, vi kan spejle os i.

Det er ikke kun et individuelt anliggende. Det er i høj grad også et samfundsanliggende. De stadig flere mennesker, der lader sig inspirere til nye værdier og ny livsstil, vil uvægerligt påvirke lovgiverne. Ikke mindst når de skal håndtere det faktum, at hvis alle på kloden skulle leve, som vi gør i Danmark, så skulle der fire jordkloder til. Det er ubærligt, og det ved lovgiverne godt. Da famler sig også frem.

Modige mennesker, der tør gøre de »dumme« ting, kan ende med at være de kloge, der sætter nye tanker i gang og får læsset vendt rundt.

Inspiration: »Klimatosserne« af Mikael Bellers Madsen