Svineproducenter truer Greenpeace – Vi må ikke se billeder af døde svin

Her er billedet, du ikke må se... I hvert fald hvis det står til De Danske Svineproducenter, som forlanger, at Greenpeace fjerner og destruerer billedet.

Greenpeace bringer i dag en annonce i JP og 14 regionale aviser. Det sker i form af et foto af et dødt svin stikkende ud af en ødelagt skraldespand, efter at Danske Svineproducenter har krævet billedet fjernet og destrueret.

Greenpeace bringer i dag en annonce i form af et foto af et dødt svin stikkende ud af en ødelagt skraldespand, efter at Danske Svineproducenter har krævet billedet fjernet og destrueret. Greenpeace nægter at imødekomme kravet og har i stedet via en crowdfunding-kampagne indsamlet penge til at bringe fotoet i dag som helsides-annonce i Jyllands-Posten samt 14 regionale aviser.

»Billedet af det døde slagtesvin er ikke rart at se på, men det er et stærkt symbol på en af svineindustriens mange bagsider, som selvfølgelig skal kunne tåle at komme frem i lyset og indgå i debatten om fremtidens landbrug. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at svineproducenterne forsøger at mørklægge et fuldt lovligt foto, blot fordi det ikke passer ind i det skønmaleri, som landbruget forsøger at skjule deres storforurenende industri bag«, siger Sune Scheller, kampagne- og programchef hos Greenpeace.

Med 33 millioner svin i årligt output holder Danmark i dag rekorden som verdens største producent af kød per indbygger, og det presser både naturen, vandmiljøet, dyrevelfærden, klimaet og naboer til de store svinefabrikker.

Den animalske produktion står for hele 28 procent af Danmarks drivhusgasudslip, og ifølge Greenpeace vil det være nødvendigt at reducere antallet af dyr markant for at nå målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent senest i 2030.

Kødproduktions klimabelastning

I øjeblikket forhandler partierne på Christiansborg en ny landbrugsaftale, der blandt andet skal sætte nye mål for landbrugets udledninger af drivhusgasser.

»Dansk landbrug belaster klimaet voldsomt og er en af de sektorer, der har haft rigtig svært ved at levere reduktioner i udledningen af drivhusgasser over de seneste årtier, men det ændrer ikke på, at landbruget må tage deres del af ansvaret. Det vil kræve en markant reduktion i den absurd store kødproduktion. Sjovt nok synes Danske Svineproducenter ikke, at det er en god idé, og det tager vi hjertens gerne en debat om, men de ufine metoder og juridiske trusler kan de godt pakke væk«, siger Sune Scheller.

Foto indgå i serie

Fotoet er taget fuldt lovligt af fotografen Selene Magnolia i 2019 på opgave for Greenpeace og som en del af en europæisk serie, der portrætterer store dyrefabrikker og livet som nabo hertil. Siden har fotoet været bragt i andre sammenhænge og har indgået i kampagnemateriale, oplyser Greenpeace.

I marts 2021 fik Greenpeace en henvendelse fra Danske Svineproducenter, der krævede billedet fjernet og destrueret. Hvis ikke kravet bliver efterkommet, vil Danske Svineproducenter overveje »at søge juridisk bistand«, lød det fra svineproducenterne.

Efterfølgende har Greenpeace i april i et svar til Danske Svineproducenter gjort opmærksom på, at fotoet er lovligt erhvervet, og har samtidig kategorisk afvist kravet. Danske Svineproducenter fortsætter dog sine beskyldninger om, at billedet er taget ulovligt.

Ifølge Greenpeace har over 300 personer har doneret penge til dagens annoncer i de trykte aviser.

FAKTA om døde svin

Hver time dør i snit omkring 1.200 pattegrise i den danske svineproduktion, hvilket bliver til 28.000 i døgnet – knap hver fjerde af pattegrisenes liv går tabt.

Hovedårsagen er, at søerne efter intensivt avlsarbejde er presset til at føde 20 pattegrise i snit per kuld, selv om soen kun har 14 patter, og mange derfor fødes små og skravlede med ringe chancer for at overleve. 

Kilde: Greenpeace