Udledning af drivhusgasser fra svinestalde kan reduceres 35 pct.

Udledningen af klimagasser fra svinestalde kan reduceres 35 procent, hvis gyllekanalerne tømmes hyppigere og sendt til et biogasanlæg. Foto: Lemvig Biogas

Hvis svinebønderne oftere sender gyllen afsted til et biogasanlæg, kan den årlige udledning af drivhusgasser fra en række danske svinestalde, som leverer gylle til biogasanlæg, potentielt reduceres med op til 35 procent fra den enkelte stald.

Det oplyser Fødevareministeriet, som henviser til et treårigt projekt, hvori 405 landmænd og 28 biogasanlæg har kortlagt mulighederne, barrierer og fordelene ved at forkorte tiden, som gyllen ligger i gyllekanalerne i svinestaldene, før den når biogasanlæggene.

– Landbruget står for en stor del af Danmarks CO2-udledning, så skal vi være ambitiøse på klimaets vegne, skal vi se på, hvordan vi kan få udledningen ned, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn.

– De her resultater giver os og landbrugerne vigtig viden om, at der er et stort potentiale at hente ved at  sende gyllen hyppigere fra stalden til biogasanlæg, siger ministeren.

Ifølge projektet er det muligt at reducere den tid, hvor gyllen opbevares i svinestaldene fra i gennemsnit 15 til 10 dage. Det er godt for klimaet, da man herved undgår, at gyllen ligger unødigt længe i staldene og udleder drivhusgasser til atmosfæren.

Stort økonomisk potentiale

Desuden peger resultaterne på, at biogasanlæggene både kan producere mere  klimavenlig energi og lave en god forretning ud af at få gyllen hurtigere ind fra staldene.

Når gylle ikke når at blive gammel, kan biogasanlæggene producere mere energi ud af den samme mængde. Dette skyldes, at hyppig udslusning forsinker omsætningen til metan af det organiske materiale i gyllen, hvorved gaspotentialet bevares bedre. Den mere »friske« gylle har således et højere gaspotentiale, og der kan omsættes en større del af materialet på biogasanlægget, fremfor at omsætningen sker i stalden, hvor metanen ikke kan udnyttes.

Prehn: Ønskescenarie

– Det er et ønskescenarie, at vi relativt nemt kan øge reduktionen af landbrugets udledning af drivhusgasser samtidig med, at vi producerer mere klimavenlig energi af gyllen. Derfor synes jeg, at projektets resultater er meget spændende, siger Rasmus Prehn.

Den gennemsnitlige omkostning for landmændene er cirka 180 kroner per reduceret ton CO2, og det gør det til et relativt billigt virkemiddel. Der er dog variation i omkostningen.
Udgifterne går blandt andet til at øget arbejdstid.

Det anbefales i rapporten, at biogasanlæggene og landmændene drøfter, hvordan den økonomiske gevinst kan fordeles, da det er producenterne, som får udgifterne til hyppig udslusning, men biogasanlæggene, der høster den økonomiske gevinst.