Invasive arter: If you can’t beat them – eat them

Miljøstyrelsen har udgivet en kogebog med spiselige invasive arter.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen i København udviklet en kogebog med opskrifter på retter med invasive arter.

I Danmark har vi over 2.600 ikke-hjemmehørende arter, som er blevet introduceret til Danmark ved menneskets hjælp. En andel af disse arter har egenskaber, der gør, at de er en trussel mod den hjemmehørende biodiversitet. Det er disse arter, som betegnes som invasive.

De invasive arter forekommer både til lands, til vands og i luften. Flere af dem er i dag så udbredte, at en national bekæmpelse stort set er umulig, og det er særligt for disse, at vi anvender sætningen »if you cant beat them – eat them«. Andre invasive arter har dog fortsat en begrænset udbredelse, og det er derfor stadig muligt at forhindre disse arter i at etablere sig.

Sådan skriver Miljøstyrelsen i en introduktion til en ny kogebog med invasive arter, der kan spises. Bogen er blevet til i et samarbejde med Hotel– og Restaurantskolen i København.

Også hjemmehørende arter kan benyttes

Kogebogen tager udgangspunkt i de invasive arter, men hvis man er (u)heldig ikke at have de invasive arter i nærområdet, så kan man med flere af opskrifterne anvende hjemmehørende alternativer. Flere af retterne er pyntet med spiselige blomster og andet grønt, som ikke indgår i opskrifterne.

Miljøstyrelsen arbejder på at forhindre introduktioner af arter, som potentielt kan optræde invasivt i Danmark, bekæmpe invasive arter med en begrænset udbredelse og håndtere de invasive arter, som er vidt udbredte.

Hvis man ønsker at hjælpe til i bekæmpelsen, kan man på Miljøstyrelsens hjemmeside se forskellige bekæmpelsesmetoder og læse meget mere om hver enkelt art.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at indsamle planter og dyr på private arealer, medmindre man har lodsejers tilladelse. I mange tilfælde destrueres de invasive arter efter bekæmpelsen, men flere af dem kan med fordel bruges i madlavning.

»Bogen giver et indblik i hver arts skadelige virkning på den danske natur og byder på et hav af gode opskrifter med invasive arter, som vi håber samlet vil give en større bevidsthed og viden om invasive arter«, skriver Miljøstyrelsen.