Store banker finansierer jagten på soja og ødelæggelsen af Amazonas

Produktionen af soja og kødkvæg i Amazonas og Cerrado, har katastrofale følger for verdens mest mangfoldige økosystem i Amazonas. Det betyder, at millioner af vilde dyr dør, fordi deres habitat fældes og brændes af. Foto: Wolrd Animal Protection

NATUR – De seneste fem år har Danmarks største bank investeret mere end 2,7 milliarder kroner i virksomheder, der er i høj risiko for at være forbundet med produktionen af soja, rydning af regnskov og udryddelse af vilde dyr i Amazonas. Klodens vigtigste og mest økosystem er i fare for at bryde sammen.

Forsiden af rapporten fra World Animal Protection.

En ny rapport fra World Animal Protection International afslører, at velrenommerede danske banker sammen med Europas største pengeinstitutter understøtter afbrænding og rydning af de brasilianske regnskove i Amazonas og Cerrado, der har taget så meget fart, at der nu destrueres områder på størrelse med tre fodboldbaner – hvert minut i Amazonas.

Rapporten ‘Big meat – Big bucks – Bigger Harm’ afslører, at flere danske banker er blandt de syndere, der investerer i det fødevaresystem, der udgår fra rydning af regnskove i Amazonas og ender som hakkekød og flæskesteg på danske spiseborde.

Danske Bank har mange penge på spil

Det danske pengeinstitut, der har flest penge på spil i det destruktive fødevaresystem, er Danske Bank, der de sidste fem år, har investeret op mod tre milliarder danske kroner (2.765.000.000,-) i de firmaer, der udpeges som involveret i rydning af regnskov i den rapport, der publiceres i dag onsdag 17. februar.

Sydbank har investeret lidt over en milliard kroner, mens Bankinvest har kastet 373 millioner i samme negative fødevaresystem.

De tusinder af brande, der truer dyrelivet i Amazonas, er første led i regnskovsrydningen, der handler om at skaffe bar jord til sojaproduktion eller græsmarker til kødkvæg.

Når skovene i Brasilien er ryddet, og de vilde dyr er fordrevet eller dræbt, dyrkes soja, der sendes til Danmark, Tyskland, Frankrig, England og resten af Europa, hvor foderet bruges til at fede grise og kyllinger op i det industrielle landbrug. 

Andre ryddede områder bliver til mono-kulturelle græsmarker, hvor kvæget transporteres over lange afstande med store lidelser til følge for dyrene, der ender som bøffer i Europas kølediske og burgerbarer.

Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), og Danish Crown er blandt de 60 europæiske firmaer, der nævnes i rapporten. Det skyldes især den store danske svineproduktion. Danmark importerer årligt soja fra arealer i Sydamerika, der svarer til Sjælland, Falster og Langeland. 

Verdens vigtigste økosystem i fare for at bryde sammen

Produktionen af soja og kødkvæg i Amazonas og Cerrado, har katastrofale følger for  verdens mest mangfoldige økosystem i Amazonas, og betyder blandt andet:

 1: At millioner af vilde dyr dør, fordi deres habitat fældes og brændes af.

2: At verdens vigtigste økosystem er i fare for at bryde sammen – og derved skabe uoprettelige klimaforandringer på kloden.

3: At kvæg der opfostres på resterne af den afbrændte regnskov, udsættes for uacceptable lidelser under lange transporter.

4: At milliarder af landbrugsdyr i Danmark og resten af Europa mistrives og mishandles i en stadigt mere højintensiv industri-produktion.

Bad guys: Listen over storbanker

De danske firmaer, med Danske Bank i spidsen, er på World Animal Protections negative liste over europæiske investorer i regnskovsrydning, sammen med blandt andet Deutsche Bank i Tyskland, Barclays og HSBC i England, Credit Agricole samt Santander i Spanien. 

»Hovedbudskabet i vores rapport er, at banker og fødevarekoncerner i Danmark og resten af Europa nu må træde i karakter, og påtage sig deres del af ansvaret for en af vor tids største trusler mod dyr, natur og mennesker«, siger Esben Sloth, kampagnechef for World Animal Protection Danmark.

»Den gode nyhed er, at de firmaer, der har investeret hundreder af millioner i rydning af regnskov, kan medvirke aktivt og konstruktivt, til at stoppe udryddelsen af dyr og dyrebar natur i Brasiliens regnskove. Hvis de vel at mærke tager førertrøjen på, og indfører en række standarder for investering og handel, der sikrer, at danske penge ikke indgår i den altødelæggende fødekæde, der truer dyr og mennesker i Amazonas og resten af verdens regnskove,« siger Esben Sloth.

Forslag til foranstaltninger

På baggrund af rapporten appellerer World Animal Protection nu til, at danske pengeinstitutter fremover indfører en række positive foranstaltninger, der skal sikre, at de ikke understøtter regnskovsrydning i fremtiden:

A: World Animal Protection opfordrer til at bankerne indfører minimumsstandarder for dyrevelfærd (som beskrevet i Farms Initiatives Responsible Minimum Standards) i forhold til de firmaer de investerer i, og handler med.

B: Vi opfordrer til at indføre handels standarder, der har nultolerance over for regnskovsrydning. 

C: Der skal indføres systemer, hvor man tydeligt kan afgøre, hvilke led i hele ’fødekæden’ der er involveret i rydning af regnskov. Bankernes screeningssystemer skal være gennemsigtige og have klare regler for, at de skal afbryde samarbejdet med firmaer, der ikke overholder reglerne.

»Hvis banker og fødevarefirmaer i Europa vil implementere vores bæredygtige ABC og undlade investeringer som dem, de har foretaget de sidste fem år, er vi nået et godt skridt på vejen. Det vil samtidig være et uvurderligt signal til resten af verden, der i sidste ende kan forhindre destruktionen af Amazonas og Cerrados regnskove«, siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

FAKTA fra rapporten

  • Hvert minut ryddes regnskov, der svarer til op mod tre fodboldbaner i Amazonas.
  • Danmark importerede 1.700.000 ton soja fra Brasilien, Argentina og Tyskland i 2018. (Den største del af Tysklands soja er også importeret fra Brasilien samt USA)
  •  Danmark importerede 668 ton bøfkød fra Brasilien i 2019.

Link til rapporten: Big meat – Big bucks – Bigger Harm