Kirsten Brosbøl i spidsen for ny klimaskovfond

Kirsten Brosbøl, som er tidligere socialdemokratisk miljøminister, er udpeget som formand for ny Klimaskovfond. Foto: Miljøministeriet

Tidligere socialdemokratisk miljøminister og tidligere viceformand for Landbrug & Fødevarer er blandt de otte personer, der skal lægge linjerne for ny Klimaskovfond.

KLIMA – Kirsten Brosbøl, som var socialdemokratisk miljøminister fra februar 2014 til 28. juni 2015, skal stå i spidsen for Danmarks nye klimaskovfond, der skal plante ny skov og sørge for, at flere klimabelastende lavbundsjorde bliver taget ud af drift. Med i bestyrelsen er blandt andet godsejer og tidligere viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

Folketinget vedtog kort før jul Danmarks første Klimaskovfond med en startkapital på 100 mio. kroner fra staten. Klimaskovfonden blev oprettet som en uafhængig forvaltningsenhed med egen bestyrelse og egen lov.

»Med Klimaskovfonden får vi nu en mulighed for at sikre konkret og troværdig klimakompensation på dansk jord. Det har de mange danskere og virksomheder, der gerne vil gøre en forskel for klimaet, manglet«, siger miljøminister Lea Wermelin.

»Med fondens nye bestyrelse med otte dygtige og kompetente medlemmer har vi nu de helt rigtige til at stå i spidsen for arbejdet. De favner bredt både fagligt og erhvervsmæssigt, og jeg er rigtig glad for, at de nu kan trække i arbejdstøjet. Selvfølgelig skal vi først og fremmest alle sammen forsøge at sænke vores CO2-udledning i det omfang, vi kan. Men der hvor det ikke er muligt lige nu, kan man gennem Klimaskovfonden vise, at man er med til at passe godt på klimaet ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030«, siger miljøministeren.

Troværdige CO2-reduktioner i Danmark

Borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, der så planter nye skove og udtager klimabelastende lavbundsjorder fra landbrugsdrift. Man vil kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret, og fonden skal føre et register over de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledningen forbundet med fondens projekter. Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart.

»Den grønne omstilling er en af de største opgaver, som vi som land nogensinde har været igennem. Her har Klimaskovfonden et meget stort og vigtigt potentiale for at skubbe på, og for at borgere og virksomheder kan hjælpe med i den omstilling. Derfor er jeg rigtig glad og stolt over, at jeg er blevet bedt om at stå i spidsen for det arbejde,« siger Kirsten Brosbøl.

Bestyrelsen skal nu ansætte et sekretariat og forme de konkrete produkter, som fonden skal sælge. Loven vedtaget i Folketinget giver de overordnede rammer, mens det er op til bestyrelsen at forme fonden, så den bedst lever op til, hvad borgere og virksomheder efterspørger for at bidrage til klimareduktioner.

Fondens bestyrelse består af en formand og syv medlemmer

  • Kirsten Brosbøl, formand. Tidligere miljøminister og stifter og direktør i 2030beyond.
  • Jørgen Bo Larsen – Ph.d. og professor emeritus i skovbrug.
  • Signe Normand – Ph.d., professor og centerleder ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
  • Jens Kristian Anders Møller – Cand.polit og adm. direktør, DLR Kredit A/S.
  • Tine Thygesen, entreprenør og ejer af flere virksomheder, der arbejder med bæredygtighed.
  • Lars Hvidtfeldt – Cand.agro og direktør, GL. Kirstineberg
  • Hanne Søndergaard – M.B.A i marketing og finans og Chief Marketing Officer og Executive Vice President, Arla Foods
  • Bo Jellesmark Thorsen (udpeget af Klima-, energi- og forsyningsministeren) – Dr.agro., ph.d. og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
    Kilde: Miljøministeriet