Små børn er særligt udsatte for at udvikle astma fra bilos og brænderøg

Luftforurening fra bilos og brænderøg rammer de små børn, som risikerer at få astma. Foto: Colourbox

Fine partikler fra vejstøv og bilos kan bidrage til, at børn udvikler astma og får problemer med vejrtrækningen. Men også en barndom med fattigdom, røg i hjemmet eller kort uddannelse har betydning.

SUNDHED – Et stort dansk studie dokumenterer nu, at børn, der udsættes for højere niveauer af fine partikler i luften som vejstøv, bilos og brændeovne, er mere tilbøjelige til at udvikle astma og få vejrtrækningsproblemer end børn, der ikke er udsat.

Det viser et stort studie fra Aarhus Universitet. Resultaterne er netop offentliggjort i det internationale tidsskrift BMJ.

De fine partikler, der altså er synderen bag, kan trænge dybt ind i lungerne, nogle kan endda komme ind i kredsløbet, fortæller Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, som står bag undersøgelsen.

»Vi fandt også andre risikofaktorer, som er forbundet med en højere risiko for at udvikle astma og problemer med vejrtrækningen. At have en forælder med astma, en mor,  som ryger under graviditeten eller forældre med kort uddannelse og lav indkomst«, fortæller han.

I modsætning hertil fandt forskerne ikke så mange børn med astma og vejrtrækningsproblemer hos børn af forældre med lang videregående uddannelse og høj indtægt.

Baseret på næse 800.000 danske børn

Deres fund er baseret på næsten 800.000 danske børn født fra 1997 til 2014. Af disse blev cirka 123.000 børn identificeret med astma og vejrtrækningsproblemer – børnenes gennemsnitsalder, når de blev diagnosticeret var 1,9 år.

Disse oplysninger blev derefter sammenholdt med helbredsoplysninger fra de danske registre om forældres astma, mødres rygning, uddannelse og indkomst. Samt med detaljerede daglige bestemmelser af luftforurening på børnenes adresser via avancerede modelberegninger.

»Da dette er et observationsstudie, kan vi ikke fastslå den præcise årsag«, fortæller Torben Sigsgaard og peger på nogle begrænsninger ved studiet, som manglende informationer om ernæring og fysisk aktivitet og faktorer, der relaterer sig til børnenes inde-miljø.

Luftforurening en betydende faktor

»Styrkerne ved studiet er imidlertid, at det inkluderer et så stort antal børn fra alle sociale klasser og i en bred aldersgruppe«, siger han.

Samtidig bekræfter undersøgelsen, at luftforureningen er en betydende faktor for astma, når forskerne korrigerer for risikofaktorer påvist i tidligere studier på området.

»Resultaterne viser, at mindre luftforurening med fine partikler kan bidrage til at reducere antallet af børn, der udvikler astma og får problemer med vejrtrækningen hos udsatte befolkningsgrupper«, fortæller Torben Sigsgaard.